Povezani zakoni

Zakon o dokazivanju stečene školske spreme

NN 27/76

Uživajte...

Član 1.

Građaninu, koji ne posjeduje ispravu o školskoj spremi u odgojno-obrazovnoj organizaciji, odgojno-obrazovna organizacija ili organizacija kod koje je pohranjen arhiv odgojno-obrazovne organizacije izdat će na njegov zahtjev duplikat isprave.

Član 2.

Građanin, koji ne posjeduje ispravu o stečenoj školskoj spremi, a njezin duplikat se ne može izdati jer je arhiv odgojno-obrazovne organizacije uništen ili je nestao, može zahtijevati od općinskog suda na čijem je području sjedište ili je bilo sjedište odgojno-obrazovne organizacije da u vanparničnom postupku rješenjem utvrdi da je stekao određenu školsku spremu.

Član 3.

U postupku dokazivanja stečene stručne spreme, a posebno kod određivanja rokova i ročišta, sud će paziti na potrebu hitnog rješavanja predmeta.

Član 4.

Podnosilac zahtjeva je dužan uz zahtjev iz člana 2. ovoga zakona priložiti potvrdu odgojno-obrazovne organizacije u kojoj je stekao školsku spremu ili, ako ova više ne postoji, od općine na čijem se području nalazila odgojno-obrazovna organizacija o tome da je arhiv odgojno-obrazovne organizacija uništen ili nestao.

Podnosilac zahtjeva je dužan navesti dokaze na temelju kojih se može utvrditi da je stekao određenu školsku spremu u odgojno-obrazovnoj organizaciji.

Član 5.

Rješenje kojim se utvrđuje stečena školska sprema sadrži vrstu i naziv odgojno-obrazovne organizacije u kojoj je stečena školska sprema, ime i prezime i djevojačko prezime stranke, ime oca i majke i njeno djevojačko prezime, datum i mjesto rođenja, prebivalište, koju je školsku spremu stranka stekla i kada je stečena školska sprema.

Član 6.

Rješenje kojim se utvrđuje stečena školska sprema u cijelosti zamjenjuje školsku ispravu o stečenoj školskoj spremi.

Član 7.

Troškove u vezi s izdavanjem duplikata isprave o stečenoj školskoj spremi kao i troškove vanparničnog postupka snosi podnosilac zahtjeva.

Član 8.

Ovaj zakon stupa na snagu osmoga dana nakon objave u Narodnim novinama.

 

Copyright © Ante Borić