Baza je ažurirana 03.02.2023. 

zaključno sa NN 11/23

Rezultati pretrage - vijesti

Novosti u Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima iz NN 61/18 Vijesti o Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara 14. Novosti u izmjenama Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja objavljenim u NN 41/21 NN 125/2020 (13.11.2020.), Odluka o uspostavi prekogranične interoperabilnosti mobilne aplikacije za obavještavanje korisnika o izloženosti COVID-19 u svrhu javnozdravstvenog interesa praćenja i suzbijanja zaraznih bolesti NN 115/2022 (5.10.2022.), Odluka o određivanju visine naknade za vođenje jedinstvenog računovodstva osobnih računa članova obveznih mirovinskih fondova Novosti u Zakonu o platnom prometu iz NN 66/18 6. Novosti u izmjenama Zakona o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka objavljenim u NN 30/21 footer2 Vijesti o Zakonu o zaštiti prirode NN 65/2021 (11.6.2021.), Odluka o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja NN 14/2021 (12.2.2021.), Odluka o donošenju Programa dodjele potpora male vrijednosti za sanaciju šteta od potresa poduzetnicima koji obavljaju djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja na području Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke župan NN 60/2021 (31.5.2021.), Odluka o uspostavi nacionalnog sustava za izdavanje EU digitalne COVID potvrde Vijesti o Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma NN 58/2021 (27.5.2021.), Odluka o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja NN 21/2021 (1.3.2021.), Izvješće o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku uređenoj člancima 63. - 70. Zakona o sudovima (»Narodne novine« broj 28/13., 33/15., 82/15. i 67/18.) 1. Plan zakonodavnih aktivnosti Vlade Republike Hrvatske za 2021 Novosti u izmjenama Zakona o sudovima iz NN 67/18 Novosti u izmjenama Zakona o poljoprivredi objavljenim u NN 52/21 NN 3/2021 (13.1.2021.), Odluka o privremenoj zabrani i ograničavanju prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske Odluka o privremenoj zabrani i ograničavanju prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske - pročišćeni tekst NN 134/2022 (16.11.2022.), Statut Hrvatskog zavoda za socijalni rad NN 74/2020 (30.6.2020.), Odluka o privremenoj zabrani prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske NN 32/2021 (31.3.2021.), Odluka o privremenoj zabrani i ograničavanju prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske NN 72/2022 (24.6.2022.), Odluka o uvjetima za prijam učenika prvih razreda srednjih škola u učeničke domove u školskoj godini 2022./2023. NN 61/2021 (1.6.2021.), Odluka o uvjetima za prijam učenika prvih razreda srednjih škola u učeničke domove u školskoj godini 2021./2022. NN 65/2021 (11.6.2021.), Odluka o privremenoj zabrani i ograničavanju prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske Odluka o privremenoj zabrani i ograničavanju prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske - pročišćeni tekst 2021 NN 73/2021 (30.6.2021.), Odluka o privremenoj zabrani i ograničavanju prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske Odluka o privremenoj zabrani prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske - pročišćeni tekst NN 86/2021 (30.7.2021.), Odluka o donošenju Nacionalnog plana sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske za razdoblje od 2021. do 2030. Odluka o privremenoj zabrani i ograničavanju prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske - pročišćeni tekst Odluka o privremenoj zabrani i ograničavanju prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske - pročišćeni tekst NN 132/2020 (30.11.2020.), Odluka o privremenoj zabrani i ograničavanju prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske NN 20/2021 (26.2.2021.), Plan usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije za 2021. godinu Novi Zakon o promicanju čistih vozila u cestovnom prijevozu objavljen u NN 52/21 NN 105/2020 (25.9.2020.), Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-II-2379/2020 od 14. rujna 2019. i tri izdvojena mišljenja sudaca 8. Novi Zakon o osnivanju Sveučilišta obrane i sigurnosti objavljen u NN 34/21 NN 44/2022 (8.4.2022.), Odluka o privremenom ograničavanju prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske ZAŠTITA PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU 4. Novosti u izmjenama Zakona o sustavu civilne zaštite objavljenim u NN 20/21 21. Novi Zakon o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja objavljen u NN 52/21 Vijesti o Zakonu o obveznim mirovinskim fondovima Vijesti o Zakonu o stambenom potrošačkom kreditiranju Novosti u izmjenama Zakona o deviznom poslovanju objavljenim u NN 52/21 9. Novi Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/1148 Europskog parlamenta i vijeća od 20. lipnja 2019. o stavljanju na tržište i uporabi prekursora eksploziva te izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 98/2013 objavljen u NN 3 Vijesti o Zakonu o sudovima 5. Novosti u izmjenama Zakona o prijevozu u cestovnom prometu objavljenim u NN 30/21 7. Novosti u izmjenama Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika objavljenim u NN 30/21 Odluka o privremenoj zabrani prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske - pročišćeni tekst NN 29/2018 (28.3.2018.), Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja

Copyright © Ante Borić