Baza je ažurirana 04.08.2022. 

zaključno sa NN 86/22

Rezultati pretrage - vijesti

Novosti u Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima iz NN 61/18 1. Plan zakonodavnih aktivnosti Vlade Republike Hrvatske za 2021 Novi Zakon o promicanju čistih vozila u cestovnom prijevozu objavljen u NN 52/21 Vijesti o Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma 8. Novi Zakon o osnivanju Sveučilišta obrane i sigurnosti objavljen u NN 34/21 Vijesti o Zakonu o obveznim mirovinskim fondovima Novosti u izmjenama Zakona o deviznom poslovanju objavljenim u NN 52/21 Novosti u Zakonu o platnom prometu iz NN 66/18 Novosti u izmjenama Zakona o poljoprivredi objavljenim u NN 52/21 21. Novi Zakon o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja objavljen u NN 52/21 5. Novosti u izmjenama Zakona o prijevozu u cestovnom prometu objavljenim u NN 30/21 9. Novi Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/1148 Europskog parlamenta i vijeća od 20. lipnja 2019. o stavljanju na tržište i uporabi prekursora eksploziva te izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 98/2013 objavljen u NN 3 7. Novosti u izmjenama Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika objavljenim u NN 30/21 14. Novosti u izmjenama Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja objavljenim u NN 41/21 15. Novosti u izmjenama Zakona o energetskoj učinkovitosti objavljenim u NN 41/21 NN 86/2021 (30.7.2021.), Odluka o donošenju Nacionalnog plana sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske za razdoblje od 2021. do 2030. Vijesti o Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara Vijesti o Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi Vijesti o Zakonu o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori Vijesti o Zakonu o audiovizualnim djelatnostima NN 125/2020 (13.11.2020.), Odluka o uspostavi prekogranične interoperabilnosti mobilne aplikacije za obavještavanje korisnika o izloženosti COVID-19 u svrhu javnozdravstvenog interesa praćenja i suzbijanja zaraznih bolesti Vijesti o Zakonu o otpisu dugova fizičkim osobama NN 105/2020 (25.9.2020.), Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-II-2379/2020 od 14. rujna 2019. i tri izdvojena mišljenja sudaca NN 60/2021 (31.5.2021.), Odluka o uspostavi nacionalnog sustava za izdavanje EU digitalne COVID potvrde Vijesti o Zakonu o održivom gospodarenju otpadom 6. Novosti u izmjenama Zakona o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka objavljenim u NN 30/21 3. Novosti u izmjenama Zakona o poticanju ulaganja objavljenim u NN 20/21 Vijesti o Zakonu o stambenom potrošačkom kreditiranju NN 20/2021 (26.2.2021.), Plan usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije za 2021. godinu Propisi Geodezija Vijesti o Zakonu o platnom prometu Vijesti o Zakonu o poljoprivredi NN 60/2022 (27.5.2022.), Pravilnik o lovostaju jegulje (Anguilla anguilla) u 2022. godini 18. Novosti u izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji objavljenim u NN 52/21 NN 101/2021 (17.9.2021.), Odluka o isplati razlike iznosa uvećanja plaće za prekovremeni rad radnicima u djelatnosti zdravstva i zdravstvenog osiguranja 20. Novosti u izmjenama Zakona o uzgoju domaćih životinja objavljenim u NN 52/21 12. Novosti u izmjenama Zakona o sportskoj inspekciji objavljenim u NN 34/21 NN 72/2022 (24.6.2022.), Odluka o uvjetima za prijam učenika prvih razreda srednjih škola u učeničke domove u školskoj godini 2022./2023. NN 61/2021 (1.6.2021.), Odluka o uvjetima za prijam učenika prvih razreda srednjih škola u učeničke domove u školskoj godini 2021./2022. Novosti u izmjenama Zakona o sudovima iz NN 67/18 NN 14/2021 (12.2.2021.), Odluka o donošenju Programa dodjele potpora male vrijednosti za sanaciju šteta od potresa poduzetnicima koji obavljaju djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja na području Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke župan Vijesti o Zakonu o sudovima 11. Novosti u izmjenama Zakona o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine objavljenim u NN 34/21 NN 60/2022 (27.5.2022.), Odluka o isplati materijalnih i nematerijalnih prava te drugih naknada za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama NN 60/2022 (27.5.2022.), Odluka o isplati materijalnih i nematerijalnih prava te drugih naknada za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama NN 60/2022 (27.5.2022.), Odluka o isplati materijalnih i nematerijalnih prava te drugih naknada za zaposlenike u ustanovama kulture NN 41/2021 (16.4.2021.), Obvezatne upute broj L VIII o imenovanju članova biračkih odbora NN 60/2022 (27.5.2022.), Odluka o isplati materijalnih i nematerijalnih prava te drugih naknada za zaposlenike u djelatnosti socijalne skrbi 25. Novosti u izmjenama Zakona o pružanju usluga u turizmu objavljenim u NN 70/21 19. Novosti u izmjenama Zakona o veterinarstvu objavljenim u NN 52/21

Copyright © Ante Borić