Baza je ažurirana 04.08.2022. 

zaključno sa NN 86/22

Rezultati pretrage - zakoni

Zakon o tajnosti podataka Zakon o zaštiti tajnosti podataka Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka Zakon o informacijskoj sigurnosti Zakon o sigurnosnim provjerama Zakon o prijenosu i obradi podataka o putnicima u zračnom prometu Zakon o kritičnim infrastrukturama Zakon o obradi biometrijskih podataka Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka Zakon o matičnom broju Zakon o državnoj informacijskoj infrastrukturi Zakon o pravobranitelju za djecu Zakon o međunarodnim mjerama ograničavanja Zakon o arhivskom gradivu i arhivima Zakon o pučkom pravobranitelju Zakon o osnivanju Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu Zakon o financijskom inspektoratu Republike Hrvatske Zakon o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja Zakon o sigurnosno-obavještajnom sustavu Republike Hrvatske Zakon o psihološkoj djelatnosti Zakon o prikupljanju, obradi, povezivanju, korištenju i razmjeni podataka o primicima i javnim davanjima po osiguranicima Zakon o pravu na pristup informacijama Zakon o podacima i informacijama u zdravstvu Zakon o zaštiti svjedoka Zakon o poreznoj upravi Zakon o državnom odvjetništvu Zakon o pojednostavljenju razmjene podataka između tijela država članica Europske unije nadležnih za provedbu zakona Zakon o privatnim detektivima Zakon o zaštiti fizičkih osoba u vezi s obradom i razmjenom osobnih podataka Zakon o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta Zakon o policijskim poslovima i ovlastima Zakon o hidrografskoj djelatnosti Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj samoupravi Zakon o mjerama za smanjenje troškova postavljanja elektroničkih komunikacijskih mreža velikih brzina Zakon o terminalu za ukapljeni prirodni plin Zakon o zaštiti neobjavljenih informacija s tržišnom vrijednosti Zakon o zaštiti novčarskih institucija Zakon o industrijskom dizajnu Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru Zakon o ravnopravnosti spolova Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/881 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2019. (Zakon o provedbi kibernetičke sigurnosne certifikacije) Zakon o medijima Zakon o jedinstvenom načinu utvrđivanja, evidentiranja i prikupljanja podataka o rezervama mineralnih sirovina i podzemnih voda i o bilanci tih rezervi Zakon o uslugama Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma Zakon o nadzoru prometa robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava Zakon o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka Zakon o sustavu državne uprave Zakon o deviznom poslovanju Opća uredba o zaštiti podataka - Uredba (EU) 2016/679

Copyright © Ante Borić