Baza je ažurirana 30.01.2023. 

zaključno sa NN 09/23

Rezultati pretrage - podzakonski propisi

NN 114/2022 (3.10.2022.), Zakon o izmjenama Zakona o sigurnosti prometa na cestama NN 155/08 od 30.12.2008. Pravilnik o uvjetima koje mora ispunjavati ovlaštena stručna organizacija iz članka 273. Zakona o sigurnosti prometa na cestama NN 148/08 od 19.12.2008. Pravilnik o uvjetima koje mora ispunjavati ovlaštena stručna organizacija iz članka 206. Zakona o sigurnosti prometa na cestama NN 64/09 od 03.06.2009. Naredba o ograničenju prometa na cestama NN 92/2019 (30.9.2019.), Pravilnik o privremenoj regulaciji prometa i označavanju te osiguranju radova na cestama NN 46/2020 (15.4.2020.), Naredba o privremenom stavljanju izvan snage Naredbe o ograničenju prometa na cestama (»Narodne novine«, broj 64/09) NN 92/2019 (30.9.2019.), Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama Pravilnik o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju udovoljavati sa stajališta sigurnosti prometa - pročišćeni tekst NN 110/2001 (13.12.2001.), Pravilnik o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju udovoljavati sa stajališta sigurnosti prometa NN 141/11 od 07.12.2011. Pravilnik o načinu postupanja policijskih službenika u obavljanju poslova nadzora i upravljanja prometom na cestama NN 84/10 od 07.07.2010. Pravilnik o dopuni Pravilnika o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama NN 90/2022 (3.8.2022.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju udovoljavati sa stajališta sigurnosti prometa NN 13/10 od 27.01.2010. Pravilnik o stručnim ispitima inženjera tehnologije prometa i transporta NN 60/2020 (22.5.2020.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama NN 145/11 od 15.12.2011. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama NN 147/09 od 10.12.2009. Pravilnik o načinu postupanja ovlaštenih carinskih službenika prilikom zaustavljanja vozila na cestama radi carinske provjere NN 134/13 od 09.11.2013. Pravilnik o načinu postupanja ovlaštenih carinskih službenika prilikom zaustavljanja prometnih sredstava na cestama NN 83/15 od 28.07.2015. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama NN 55/2022 (13.5.2022.), Pravilnik o aktivnostima i postupcima za poboljšanje sigurnosti cestovne infrastrukture i reviziji cestovne sigurnosti NN 70/2019 (24.7.2019.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama NN 85/14 od 16.07.2014. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama NN 140/13 od 22.11.2013. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama NN 74/13 od 19.06.2013. Pravilnik o aktivnostima poboljšanja sigurnosti TEM cesta NN 16/16 od 19.02.2016. Pravilnik o reviziji cestovne sigurnosti i osposobljavanju revizora cestovne sigurnosti NN 64/16 od od 13.07.2016. Pravilnik o turističkoj i ostaloj signalizaciji na cestama NN 24/14 od 21.02.2014. Odluka o imenovanju upravitelja tunelima na TEM cestama NN 51/2022 (29.4.2022.), Pravilnik o financiranju dijela troškova zimske službe na nerazvrstanim cestama NN 65/15 od 12.06.2015. Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture NN 2/2021 (8.1.2021.), Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva mora, prometa i infrastrukture NN 66/14 od 30.05.2014. Pravilnik o označavanju službenih vozila inspekcije cestovnog prometa i cesta NN 24/17 od 17.03.2017. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama NN 138/2022 (25.11.2022.), Pravilnik o načinu postupanja ovlaštenih službenih osoba vojne policije u provedbi nadzora vojnog prometa i upravljanja prometom NN 51/10 od 26.04.2010. Pravilnik o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama NN 43/2020 (8.4.2020.), Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti na javnim cestama Pravilnik o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti na javnim cestama - pročišćeni tekst NN 56/15 od 22.05.2015. Pravilnik o sadržaju, ustroju i načinu vođenja baze podataka o javnim cestama i objektima na njima NN 97/2020 (31.8.2020.), Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva mora, prometa i infrastrukture NN 76/17 od 02.08.2017. Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva mora, prometa i infrastrukture Pravilnik o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama - pročišćeni tekst NN 155/08 od 30.12.2008. Pravilnik o stručnom ispitu za stručnog voditelja u autoškoli, predavača, ovlaštenog ispitivača i ovlaštenog nadzornika NN 98/2018 (7.11.2018.), Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-II-5696/2012 od 9. listopada 2018. NN 156/08 od 31.12.2008. Pravilnik o programu, načinu stručnog usavršavanja i provjeri stručnosti nadzornika tehničke ispravnosti vozila i referenata za poslove registracije vozila NN 85/16 od 23.09.2016. Pravilnik o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama Pravilnik o programu i načinu osnovnog osposobljavanja nadzornika tehničke ispravnosti vozila, načinu stručnog usavršavanja i provjeri stručnosti nadzornika tehničke ispravnosti vozila i referenata za poslove registracije vozila NN 121/09 od 07.10.2009. Pravilnik o načinu osiguravanja prometa na željezničko-cestovnim prijelazima i pješačkim prijelazima preko pruge NN 05/16 od 15.01.2016. Odluka o donošenju Programa osposobljavanja za upravljanje biciklom i biciklističkoga ispita te Obrazac potvrde o osposobljenosti za upravljanje biciklom NN 114/12 od 17.10.2012. Odluka o određivanju parkirališnih mjesta i ograničenjima za prijevoz opasnih tvari javnim cestama NN 82/14 od 09.07.2014. Nacionalni program za razvoj i uvođenje inteligentnih transportnih sustava u cestovnom prometu za razdoblje od 2014. do 2018. godine NN 78/09 od 06.07.2009. Pravilnik o sadržaju programa osposobljavanja predavača iz predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći, provođenju ispita za predavača, sastavu ispitnog povjerenstva i obrascu potvrde o položenom ispitu NN 129/09 od 28.10.2009. Pravilnik o utvrđivanju mreže i kriterija o dovoljnom broju stanica za tehnički pregled vozila

Copyright © Ante Borić