Baza je ažurirana 04.08.2022. 

zaključno sa NN 86/22

Rezultati pretrage - sudska praksa

Kzz 41/16 Vrhovni sud Republike Hrvatske Kzz 55/16 Vrhovni sud Republike Hrvatske Kž-378/17 Županijski sud u Varaždinu Gž-901/2015 Županijski sud u Splitu Pž-1044/17 Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske Odluka ustavnog suda o čl. 72 KZ Kž-312/16 Županijski sud u Varaždinu Kr 2/16 Vrhovni sud Republike Hrvatske Kž-143/17 Županijski sud u Zagrebu Pp-7799/2021 K-1038/2013 Općinski sud u Splitu Kzz 9/17 Vrhovni sud Republike Hrvatske Gžst-311/14 Županijski sud u Splitu Pp-1980/2021 Pp 18923/2021 Gžn-2506/12-2 Županijski sud u Zagrebu Kž-52/2018 Županijski sud u Slavonskom Brodu Pp-19111/2021 K-178/2015 Općinski sud u Požegi Pp-5767/2021 Kzz 30/17 Vrhovni sud Republike Hrvatske Kzz 17/16 Vrhovni sud Republike Hrvatske Pp 20377/2021 Pp 20253/2021 Pp-1412/2021 Kž-15/17 Županijski sud u Varaždinu Gž-1592/15 Županijski sud u Varaždinu Gž-1547/15 Županijski sud u Varaždinu Pp-20469/2021 Pp-1405/2021 Gž-1136/15 Županijski sud u Puli-Pola Kzz 19/2017 Vrhovni sud Republike Hrvatske P-776/2015 Trgovački sud u Pazinu Pp-549/2021 Pp-17856/2021 Gž-1214/15 Županijski sud u Varaždinu Pnš-333/13 Općinski sud u Splitu Gž-225/2018-2 Županijski sud u Rijeci Kr 21/17 Vrhovni sud Republike Hrvatske Kž-282/17 Županijski sud u Varaždinu NN 49/2022 (25.4.2022.), Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske poslovni broj: Usoz-158/20-13 od 21. ožujka 2022. Rev 1626/13 Vrhovni sud Republike Hrvatske Gž-360/2017-2 Županijski sud u Zadru Rev 699/12 Vrhovni sud Republike Hrvatske ​NN 46/2021 (30.4.2021.), Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-IIIBi-476/2020 od 23. ožujka 2021. Rev 1653/12-4 Vrhovni sud Republike Hrvatske Gž-120/2019-2 Županijski sud u Sisku Gž-2191/2013-2 Županijski sud u Bjelovaru Rev 105/10 Vrhovni sud Republike Hrvatske Rev 2683/13 Vrhovni sud Republike Hrvatske

Copyright © Ante Borić