Baza je ažurirana 30.01.2023. 

zaključno sa NN 09/23

Rezultati pretrage - sudska praksa

Kzz 41/16 Vrhovni sud Republike Hrvatske Kzz 55/16 Vrhovni sud Republike Hrvatske Gž-901/2015 Županijski sud u Splitu Kž-378/17 Županijski sud u Varaždinu Pž-1044/17 Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske Kž-312/16 Županijski sud u Varaždinu Pp-385/2022 Općinski sud Crikvenica Odluka ustavnog suda o čl. 72 KZ Kž-143/17 Županijski sud u Zagrebu Kr 2/16 Vrhovni sud Republike Hrvatske K-1038/2013 Općinski sud u Splitu Kzz 9/17 Vrhovni sud Republike Hrvatske Gžst-311/14 Županijski sud u Splitu Pp-7799/2021 Pp-13903/2022 Općinski prekršajni sud u Zagrebu Pp-1980/2021 Pp 18923/2021 Gžn-2506/12-2 Županijski sud u Zagrebu Kž-52/2018 Županijski sud u Slavonskom Brodu Pp-1504/2022-4 Općinski sud u Sisku Pp-19111/2021 Kzz 30/17 Vrhovni sud Republike Hrvatske Kzz 17/16 Vrhovni sud Republike Hrvatske K-178/2015 Općinski sud u Požegi Pp-5767/2021 Gž-1592/15 Županijski sud u Varaždinu Kž-15/17 Županijski sud u Varaždinu Pp-821/2022 Općinski sud u Crikvenici Pp-1412/2021 Pp 20377/2021 Pp 20253/2021 Gž-1547/15 Županijski sud u Varaždinu Pp -107/2021-8 Općinski sud u Gospiću Pp-1107/2022 Općinski sud u Crikvenici Kzz 19/2017 Vrhovni sud Republike Hrvatske Pp-20469/2021 Pp-486/2022-7 Općinski sud u Gospiću Pp-1405/2021 Pp-163/2022-5 Općinski sud u Gospiću Gž-1136/15 Županijski sud u Puli-Pola P-776/2015 Trgovački sud u Pazinu Gž-1214/15 Županijski sud u Varaždinu Pp-549/2021 Pp - 339/2022-4 Općinski sud u Gospiću Pp-17856/2021 Pnš-333/13 Općinski sud u Splitu Kr 21/17 Vrhovni sud Republike Hrvatske Kž-282/17 Županijski sud u Varaždinu NN 49/2022 (25.4.2022.), Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske poslovni broj: Usoz-158/20-13 od 21. ožujka 2022. Gž-225/2018-2 Županijski sud u Rijeci

Copyright © Ante Borić