Baza je ažurirana 30.01.2023. 

zaključno sa NN 09/23

Rezultati pretrage - zakoni

Zakon o sigurnosti prometa na cestama Zakon o cestama Zakon o inspekciji cestovnog prometa i cesta Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava Zakon o informacijskoj sigurnosti Zakon o općoj sigurnosti proizvoda Zakon o osnovama sigurnosti transporta naftovodima i plinovodima Zakon o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti Zakon o javnom okupljanju Zakon o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga Zakon o sustavu domovinske sigurnosti Zakon o nadzoru prometa robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava Zakon o prijevozu opasnih tvari Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja Zakon o Hrvatskoj komori inženjera tehnologije prometa i transporta Zakon o osnivanju Sveučilišta obrane i sigurnosti Zakon o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina Zakon o posebnom porezu na motorna vozila Zakon o provedbi uredbi Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti Zakon o Hrvatskom autoklubu Zakon o prijevozu u cestovnom prometu Zakon o lovstvu Zakon o provedbi uredbi Europske unije iz područja platnog prometa Zakon o sigurnosti pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika Zakon o tržištu nafte i naftnih derivata Zakon o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima Zakon o porezu na promet nekretnina Zakon o Plovputu, Split Zakon o zračnom prometu Zakon o sigurnosti u željezničkom prometu Zakon o proglašenju Vukovara mjestom posebnog domovinskog pijeteta Zakon o naseljima Zakon o nadzoru državne granice Zakon o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu Zakon o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave Zakon o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti 2022-2022 Zakon o carinskoj službi Zakon o kontaminantima Zakon o zaštiti na radu Zakon o zračnim lukama Zakon o obrani Zakon o policijskim poslovima i ovlastima Zakon o osnivanju Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu Zakon o Agenciji za mobilnost i programe Europske unije Zakon o željeznici Zakon o privatizaciji Hrvatskih telekomunikacija d.d. Zakon o komunalnom gospodarstvu Zakon o kritičnim infrastrukturama Zakon o Središnjem registru osiguranika Zakon o lijekovima

Copyright © Ante Borić