Baza je ažurirana 04.08.2022. 

zaključno sa NN 86/22

Rezultati pretrage - zakoni

Zakon o sigurnosti prometa na cestama Zakon o cestama Zakon o inspekciji cestovnog prometa i cesta Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava Zakon o informacijskoj sigurnosti Zakon o općoj sigurnosti proizvoda Zakon o osnovama sigurnosti transporta naftovodima i plinovodima Zakon o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti Zakon o javnom okupljanju Zakon o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga Zakon o sustavu domovinske sigurnosti Zakon o prijevozu opasnih tvari Zakon o nadzoru prometa robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja Zakon o osnivanju Sveučilišta obrane i sigurnosti Zakon o Hrvatskoj komori inženjera tehnologije prometa i transporta Zakon o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina Zakon o posebnom porezu na motorna vozila Zakon o provedbi uredbi Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti Zakon o Hrvatskom autoklubu Zakon o lovstvu Zakon o prijevozu u cestovnom prometu Zakon o provedbi uredbi Europske unije iz područja platnog prometa Zakon o porezu na promet nekretnina Zakon o sigurnosti pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika Zakon o tržištu nafte i naftnih derivata Zakon o zračnom prometu Zakon o Plovputu, Split Zakon o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima Zakon o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu Zakon o proglašenju Vukovara mjestom posebnog domovinskog pijeteta Zakon o sigurnosti u željezničkom prometu Zakon o naseljima Zakon o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave Zakon o kontaminantima Zakon o nadzoru državne granice Zakon o zračnim lukama Zakon o zaštiti na radu Zakon o carinskoj službi Zakon o obrani Zakon o osnivanju Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu Zakon o policijskim poslovima i ovlastima Zakon o Agenciji za mobilnost i programe Europske unije Zakon o lijekovima Zakon o privatizaciji Hrvatskih telekomunikacija d.d. Zakon o željeznici Zakon o Središnjem registru osiguranika Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti Zakon o komunalnom gospodarstvu Zakon o lučkim kapetanijama

Copyright © Ante Borić