Baza je ažurirana 01.12.2023. 

zaključno sa NN 141/23

Rezultati pretrage - zakoni

Zakon o sigurnosti prometa na cestama Zakon o cestama Zakon o inspekciji cestovnog prometa i cesta Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava Zakon o informacijskoj sigurnosti Zakon o povlasticama u prometu Zakon o općoj sigurnosti proizvoda Zakon o osnovama sigurnosti transporta naftovodima i plinovodima ...klikni za još rezultata pretrage unutar zakona

Rezultati pretrage - podzakonski propisi

NN 114/2022 (3.10.2022.), Zakon o izmjenama Zakona o sigurnosti prometa na cestama NN 155/08 od 30.12.2008. Pravilnik o uvjetima koje mora ispunjavati ovlaštena stručna organizacija iz članka 273. Zakona o sigurnosti prometa na cestama NN 148/08 od 19.12.2008. Pravilnik o uvjetima koje mora ispunjavati ovlaštena stručna organizacija iz članka 206. Zakona o sigurnosti prometa na cestama NN 64/09 od 03.06.2009. Naredba o ograničenju prometa na cestama NN 92/2019 (30.9.2019.), Pravilnik o privremenoj regulaciji prometa i označavanju te osiguranju radova na cestama NN 46/2020 (15.4.2020.), Naredba o privremenom stavljanju izvan snage Naredbe o ograničenju prometa na cestama (»Narodne novine«, broj 64/09) NN 92/2019 (30.9.2019.), Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama Pravilnik o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju udovoljavati sa stajališta sigurnosti prometa - pročišćeni tekst ...klikni za još rezultata pretrage unutar podzakonskih propisa

Rezultati pretrage - sudska praksa

Kzz 41/16 Vrhovni sud Republike Hrvatske Kzz 55/16 Vrhovni sud Republike Hrvatske Kž-378/17 Županijski sud u Varaždinu Gž-901/2015 Županijski sud u Splitu NN 121/2023 (19.10.2023.), Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske poslovni broj: Usoz-298/22-5 od 20. srpnja 2023. Pž-1044/17 Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske Pp-385/2022 Općinski sud Crikvenica Odluka ustavnog suda o čl. 72 KZ ...klikni za još rezultata pretrage unutar sudske prakse

Rezultati pretrage - EU propisi

32019R0494: Uredba (EU) 2019/494 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. ožujka 2019. o određenim aspektima sigurnosti zračnog prometa s obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Unije (Tekst značajan za EGP.) 32019R0026: Uredba (EU) 2019/26 Europskog parlamenta i Vijeća od 8. siječnja 2019. o dopuni homologacijskog zakonodavstva Unije s obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Unije (Tekst značajan za EGP.) 32006R1986: Uredba (EZ) br. 1986/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o pristupu drugoj generaciji Schengenskog informacijskog sustava (SIS II) od strane službi država članica odgovornih za izdavanje potvrda o registraciji vozila 32006R1931: Uredba (EZ) br. 1931/2006 Europskog parlamenta i vijeća od 20. prosinca 2006. o utvrđivanju pravila o malograničnom prometu na vanjskim kopnenim granicama država članica te o izmjeni odredaba Schengenske konvencije 32019R0502: Uredba (EU) 2019/502 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. ožujka 2019. o zajedničkim pravilima kojima se osigurava osnovna zračna povezanost s obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Unije (Tekst značaj 32109R1157: Uredba (EU) 2019/1157 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o jačanju sigurnosti osobnih iskaznica građana Unije i boravišnih isprava koje se izdaju građanima Unije i članovima njihovih obitelji koji ostvaruju pravo na slobodno kre 32019R0500: Uredba (EU) 2019/500 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. ožujka 2019. o utvrđivanju mjera za izvanredne situacije u području koordinacije sustava socijalne sigurnosti nakon povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Unije (Tekst značajan za EGP i Šv 32019R1896: Uredba (EU) 2019/1896 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. studenoga 2019. o europskoj graničnoj i obalnoj straži i stavljanju izvan snage uredaba (EU) br. 1052/2013 i (EU) 2016/1624 ...klikni za još rezultata pretrage unutar EU propisa

Rezultati pretrage - vijesti

NN 86/2021 (30.7.2021.), Odluka o donošenju Nacionalnog plana sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske za razdoblje od 2021. do 2030. 1. Plan zakonodavnih aktivnosti Vlade Republike Hrvatske za 2021 8. Novi Zakon o osnivanju Sveučilišta obrane i sigurnosti objavljen u NN 34/21 Odluka o privremenoj obustavi javnog prometa - pročišćeni Novosti u Zakonu o platnom prometu iz NN 66/18 NN 37/2020 (27.3.2020.), Odluka o uvođenju izvanrednog međugradskog prometa NN 48/2020 (21.4.2020.), Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o privremenoj obustavi javnog prometa NN 97/2023 (25.8.2023.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o razvrstavanju javnih cesta ...klikni za još rezultata pretrage unutar vijesti

Copyright © Ante Borić