Baza je ažurirana 04.08.2022. 

zaključno sa NN 86/22

Rezultati pretrage - sudska praksa

s307.78.1 Gž-1303/17 Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske Gž-404/2015 Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske Revr 1142/15 Vrhovni sud Republike Hrvatske s307.78.2 Gž-719/2017 Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske Gž-468/2017 Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske Gž R-1087/2017 Županijski sud u Splitu Gž-4193/2016 Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske Rev 908/2019-4 Vrhovni sud Republike Hrvatske Revr 992/14 Vrhovni sud Republike Hrvatske Usž-2440/17 Visoki upravni sud Republike Hrvatske Kž–469/2017 Županijski sud u Puli – Pola Revr 1559/15 Vrhovni sud Republike Hrvatske Gž-2638/2015 Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske Revr 1023/14 Vrhovni sud Republike Hrvatske Gž R-403/2015 Županijski sud u Splitu Kr 90/16 Vrhovni sud Republike Hrvatske Gž R-40/15 Županijski sud u Rijeci Gž-3764/16 Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske Gžri-71/15 Županijski sud u Splitu s307.7.1 Revr 2195/15 Vrhovni sud Republike Hrvatske 20 Pr-44/17-14 Općinski sud u Varaždinu NN 84/2020 (21.7.2020.), Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-378/2016 od 7. srpnja 2020. Gž R-117/2018 Županijski sud u Splitu Gž 7/2019-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske Gž-1364/2012 Županijski sud u Rijeci Revr 994/2016-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske Revr 174/2017-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske Gž R-657/2016 Županijski sud u Rijeci Revr 117/14 Vrhovni sud Republike Hrvatske Pr-30/16 Općinski sud u Čakovcu Revr 555/2018-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske P-2/16-13 Županijski sud u Slavonskom Brodu K-239/15 Općinski sud u Splitu Gž R-323/17 Županijski sud u Splitu Gž R-395/15 Županijski sud u Splitu Revr 191/15 Vrhovni sud Republike Hrvatske Gž R-9/2018 Županijski sud u Splitu Gž R-408/2017 Županijski sud u Osijeku Revr 1143/16 Vrhovni sud Republike Hrvatske Revr 1433/13 Vrhovni sud Republike Hrvatske Revr 118/2018-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske Gž R-233/2019-2 Županijski sud u Splitu Gž-3306/2016 Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske Gž R-1042/16 Županijski sud u Splitu Revr 1150/15 Vrhovni sud Republike Hrvatske Revr 1048/15 Vrhovni sud Republike Hrvatske Revr 374/13 Vrhovni sud Republike Hrvatske

Copyright © Ante Borić