Baza je ažurirana 04.08.2022. 

zaključno sa NN 86/22

Rezultati pretrage - zakoni

Zakon o radu Zakon o zaštiti na radu Zakon o prestanku važenja Zakona o radu organa koji postupaju po predstavkama i prijedlozima Zakon o kazalištima Zakon o prosvjetnoj inspekciji Zakon o minimalnoj plaći Zakon o zadrugama Zakon o financijskoj policiji Zakon o državnim službenicima Zakon o Financijskoj agenciji Zakon o prestanku važenja Zakona o poticanju zapošljavanja Zakon o državnim službenicima i namještenicima Zakon o kemikalijama Zakon o trgovini Zakon o zakladi 'Hrvatska za djecu' Zakon o Fondu za naknadu oduzete imovine Zakon o osnivanju Sveučilišta u Dubrovniku Zakon o Hrvatskoj izvještajnoj novinskoj agenciji Zakon o pučkom pravobranitelju Zakon o osobnom identifikacijskom broju Zakon o strukovnom obrazovanju Zakon o upravnoj inspekciji Zakon o Jadroliniji, Rijeka Zakon o žičarama Zakon o plaćama u javnim službama Zakon o izborima zastupnika u Hrvatski sabor Zakon o policiji Zakon o istražnim povjerenstvima Zakon o savjetima mladih Zakon o utvrđivanju ratne štete Zakon o sudovima Zakon o psihološkoj djelatnosti Zakon o Pravosudnoj akademiji Zakon o jedinstvenom tijelu vještačenja Zakon o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori Zakon o Hrvatskoj zakladi za znanost Zakon o listi profesionalnih bolesti Zakon o poreznoj upravi Zakon o udrugama Zakon o medijima Zakon o Zakladi policijske solidarnosti Zakon o pomilovanju Zakon o sestrinstvu Zakon o političkim strankama Zakon o Zakladi vojne solidarnosti Zakon o osnivanju Agencije za ugljikovodike Zakon o Hrvatskoj gospodarskoj komori Zakon o normizaciji Zakon o zakladama Zakon o Muzejima Ivana Meštrovića

Copyright © Ante Borić