Baza je ažurirana 17.04.2024. 

zaključno sa NN 43/24

Rezultati pretrage - zakoni

Zakon o radu Zakon o zaštiti na radu Zakon o prestanku važenja Zakona o radu organa koji postupaju po predstavkama i prijedlozima Zakon o prosvjetnoj inspekciji Zakon o minimalnoj plaći Zakon o zadrugama Zakon o upravnoj inspekciji Zakon o Nagradi Ivan Filipović ...klikni za još rezultata pretrage unutar zakona

Rezultati pretrage - podzakonski propisi

NN 146/2022 (14.12.2022.), Pravilnik o radu Povjerenstva za komasaciju Pravilnik o radu Povjerenstva za reviziju ocjene radne sposobnosti NN 37/05 od 21.03.2005. Pravilnik o radu Povjerenstva za reviziju ocjene invalidnosti NN 138/2020 (11.12.2020.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu u sustavu eSpis NN 119/2018 (28.12.2018.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu u sustavu JCMS Pravilnik o radu odjela za podršku žrtvama i svjedocima – pročišćeni tekst Pravilnik o radu u sustavu JCMS – pročišćeni tekst v2 2018 NN 142/2021 (23.12.2021.), Pravilnik o osposobljavanju i usavršavanju iz zaštite na radu te polaganju stručnog ispita ...klikni za još rezultata pretrage unutar podzakonskih propisa

Rezultati pretrage - sudska praksa

Gž-1303/17 Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske Gž-404/2015 Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske Revr 1142/15 Vrhovni sud Republike Hrvatske Gž-719/2017 Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske Gž-468/2017 Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske NN 120/2022 (17.10.2022.), Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske poslovni broj: Usoz-76/22-7 od 26. rujna 2022. Gž R-1087/2017 Županijski sud u Splitu Gž-4193/2016 Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske ...klikni za još rezultata pretrage unutar sudske prakse

Rezultati pretrage - EU propisi

Povelja Europske unije o temeljnim pravima Uredba (EZ) br. 1606/2002 Europskog Parlamenta i Vijeća od 19. srpnja 2002. o primjeni međunarodnih računovodstvenih standarda Uredba (EU) 2024/903 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. ožujka 2024. o utvrđivanju mjera za visoku razinu interoperabilnosti javnog sektora u Uniji (Akt o interoperabilnoj Europi) Uredba (EU) 2024/568 Europskog parlamenta i Vijeća *od 7. veljače 2024. o naknadama i pristojbama koje se plaćaju Europskoj agenciji za lijekove, o izmjeni uredbi (EU) 2017/745 i (EU) 2022/123 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Ured UGOVOR O EUROPSKOJ UNIJI Registar zakonodavstva EU UGOVOR O FUNKCIONIRANJU EUROPSKE UNIJE 2016 Europska deklaracija o biciklističkom prometu ...klikni za još rezultata pretrage unutar EU propisa

Rezultati pretrage - vijesti

NN 46/2023 (28.4.2023.), Odluka o nedavanju vjerodostojnog tumačenja članka 77. stavka 1. Zakona o radu (»Narodne novine« broj 93/14, 127/17, 98/19 i 151/22) Novi Zakon o promicanju čistih vozila u cestovnom prijevozu objavljen u NN 52/21 Vijesti o Zakonu o sudovima 8. Novi Zakon o osnivanju Sveučilišta obrane i sigurnosti objavljen u NN 34/21 Vijesti o Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi NN 37/2023 (31.3.2023.), Obvezatne upute broj M IV – obrasci za provedbu izbora NN 36/2019 (10.4.2019.), Obvezatne upute broj EP VI – obrasci za provedbu izbora Vijesti o Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara ...klikni za još rezultata pretrage unutar vijesti

Copyright © Ante Borić