Baza je ažurirana 01.12.2023. 

zaključno sa NN 141/23

Rezultati pretrage - zakoni

Zakon o radu Zakon o zaštiti na radu Zakon o prestanku važenja Zakona o radu organa koji postupaju po predstavkama i prijedlozima Zakon o prosvjetnoj inspekciji Zakon o minimalnoj plaći Zakon o zadrugama Zakon o Nagradi Ivan Filipović Zakon o financijskoj policiji ...klikni za još rezultata pretrage unutar zakona

Rezultati pretrage - podzakonski propisi

NN 146/2022 (14.12.2022.), Pravilnik o radu Povjerenstva za komasaciju Pravilnik o radu Povjerenstva za reviziju ocjene radne sposobnosti NN 37/05 od 21.03.2005. Pravilnik o radu Povjerenstva za reviziju ocjene invalidnosti NN 138/2020 (11.12.2020.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu u sustavu eSpis NN 119/2018 (28.12.2018.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu u sustavu JCMS Pravilnik o radu odjela za podršku žrtvama i svjedocima – pročišćeni tekst Pravilnik o radu u sustavu JCMS – pročišćeni tekst v2 2018 NN 76/14 od 24.06.2014. Pravilnik o radu inspektora obrane ...klikni za još rezultata pretrage unutar podzakonskih propisa

Rezultati pretrage - sudska praksa

s307.78.1 Gž-1303/17 Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske Gž-404/2015 Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske Revr 1142/15 Vrhovni sud Republike Hrvatske s307.78.2 Gž-719/2017 Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske Gž-468/2017 Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske NN 120/2022 (17.10.2022.), Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske poslovni broj: Usoz-76/22-7 od 26. rujna 2022. ...klikni za još rezultata pretrage unutar sudske prakse

Rezultati pretrage - EU propisi

32019R0126: Uredba (EU) 2019/126 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. siječnja 2019. o osnivanju Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 2062/94 32019R0128: Uredba (EU) 2019/128 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. siječnja 2019. o osnivanju Europskog centra za razvoj strukovnog osposobljavanja (Cedefop) te stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 337/75 32008R0593: Uredba (EZ) br. 593/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. lipnja 2008. o pravu koje se primjenjuje na ugovorne obveze (Rim I) 32006R1922: Uredba (EZ) br. 1922/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o osnivanju Europskog instituta za ravnopravnost spolova 32009R0810: Uredba (EZ) br. 810/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o uspostavi Zakonika Zajednice o vizama (Zakonik o vizama) 32016R0429: Uredba (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2016. o prenosivim bolestima životinja te o izmjeni i stavljanju izvan snage određenih akata u području zdravlja životinja (Zakon o zdravlju životinja) 32019R0127: Uredba (EU) 2019/127 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. siječnja 2019. o osnivanju Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (Eurofound) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 1365/75 32019R0818: Uredba (EU) 2019/818 Europskog parlamenta i vijeća od 20. svibnja 2019. o uspostavi okvira za interoperabilnost informacijskih sustava EU-a u području policijske i pravosudne suradnje, azila i migracija i izmjeni uredaba (EU) 2018/1726, (EU) 2 ...klikni za još rezultata pretrage unutar EU propisa

Rezultati pretrage - vijesti

NN 46/2023 (28.4.2023.), Odluka o nedavanju vjerodostojnog tumačenja članka 77. stavka 1. Zakona o radu (»Narodne novine« broj 93/14, 127/17, 98/19 i 151/22) Novi Zakon o promicanju čistih vozila u cestovnom prijevozu objavljen u NN 52/21 8. Novi Zakon o osnivanju Sveučilišta obrane i sigurnosti objavljen u NN 34/21 Vijesti o Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi Vijesti o Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara NN 37/2023 (31.3.2023.), Obvezatne upute broj M IV – obrasci za provedbu izbora Vijesti o Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma NN 105/2020 (25.9.2020.), Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-II-2379/2020 od 14. rujna 2019. i tri izdvojena mišljenja sudaca ...klikni za još rezultata pretrage unutar vijesti

Copyright © Ante Borić