Baza je ažurirana 02.03.2021. 

zaključno sa NN 19/21

Rezultati pretrage - vijesti

Novosti u Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima iz NN 61/18 Vijesti o Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma 1. Plan zakonodavnih aktivnosti Vlade Republike Hrvatske za 2021 Vijesti o Zakonu o stambenom potrošačkom kreditiranju NN 105/2020 (25.9.2020.), Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-II-2379/2020 od 14. rujna 2019. i tri izdvojena mišljenja sudaca NN 1/2021 (4.1.2021.), Odluka o proglašenju katastrofe na području pogođenom potresom NN 125/2020 (13.11.2020.), Odluka o uspostavi prekogranične interoperabilnosti mobilne aplikacije za obavještavanje korisnika o izloženosti COVID-19 u svrhu javnozdravstvenog interesa praćenja i suzbijanja zaraznih bolesti Vijesti o Zakonu o obveznim mirovinskim fondovima Vijesti o Zakonu o audiovizualnim djelatnostima Vijesti o Zakonu o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori Odluka o mjeri strogog ograničavanja zadržavanja na ulicama i drugim javnim mjestima - pročišćeni tekst NN 33/2020 (20.3.2020.), Odluka o Brodovima na međunarodnoj plovidbi u karanteni ili samoizolaciji Vijesti o Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara Vijesti o Zakonu o otpisu dugova fizičkim osobama Vijesti o Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi NN 48/2020 (21.4.2020.), Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o mjeri strogog ograničavanja zadržavanja na ulicama i drugim javnim mjestima NN 1/2021 (4.1.2021.), Prosječna kamatna stopa na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima NN 28/2020 (13.3.2020.), Odluka o sudjelovanju Hrvatske radiotelevizije u provedbi nastavnog programa i izvođenju nastave na daljinu Novosti u Zakonu o platnom prometu iz NN 66/18 NN 111/2020 (14.10.2020.), Odluka o izmjenama Odluke o nužnim mjerama za organizaciju okupljanja na kojima je prisutno više od sto sudionika za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19 NN 113/2020 (16.10.2020.), Odluka o izmjenama Odluke o nužnim mjerama za organizaciju okupljanja na kojima je prisutno više od pedeset sudionika za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19 NN 32/2020 (19.3.2020.), Odluka o izmjeni Odluke o obustavi izvođenja nastave u visokim učilištima, srednjim i osnovnim školama te redovnog rada ustanova predškolskog odgoja i obrazovanja i uspostavi nastave na daljinu NN 55/2020 (8.5.2020.), Odluka o osiguranju novčane pomoći za privremenu i nužnu zaštitu i popravak zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba i okolice Novosti u izmjenama Zakona o sudovima iz NN 67/18 NN 1/2021 (4.1.2021.), Prosječne ponderirane kamatne stope na stanja stambenih i ostalih potrošačkih kredita NN 80/2020 (14.7.2020.), Odluka o nužnim mjerama za organizaciju okupljanja na kojima je prisutno više od sto sudionika za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19 NN 38/2020 (30.3.2020.), Odluka o iznimnom dopuštenju rada uz pridržavanje posebnih uvjeta za određene vrste tržnica i objekata na tržnicama za vrijeme proglašene epidemije COVID-19 NN 79/2020 (10.7.2020.), Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o nužnoj mjeri zabrane uplovljavanja putničkim brodovima na međunarodnim kružnim putovanjima u morske luke i luke unutarnje plovidbe za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19 NN 55/2020 (8.5.2020.), Odluka o načinu izvođenja nastave u osnovnim i srednjim školama kao i na visokim učilištima te obavljanju redovnog rada ustanova predškolskog odgoja i obrazovanja NN 57/2020 (15.5.2020.), Odluka o financiranju najamnine za stambeno zbrinjavanje osoba čije su nekretnine stradale u potresu na području Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije Vijesti o Zakonu o sudovima Vijesti o Zakonu o gradnji VIJESTI O ZAKONU O POLICIJI NN 54/2020 (6.5.2020.), Odluka o načinu korištenja dječjih igrališta i otvorenih sportskih igrališta te načinu bavljenja rekreativnim sportom na otvorenom za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19 Odluka o nužnoj mjeri zabrane uplovljavanja putničkim brodovima na međunarodnim kružnim putovanjima u morske luke i luke unutarnje plovidbe za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19 - pročišćeni tekst NN 29/2020 (14.3.2020.), Odluka o obustavi izvođenja nastave u visokim učilištima, srednjim i osnovnim školama te redovnog rada ustanova predškolskog odgoja i obrazovanja i uspostavi nastave na daljinu NN 54/2020 (6.5.2020.), Odluka klasa: 810-06/20-01/7, urbroj: 511-01-300-70 od 5. svibnja 2020. Odluka o Brodovima na međunarodnoj plovidbi u karanteni ili samoizolaciji Vijesti o Zakonu o zaštiti prirode Vijesti o Zakonu o platnom prometu NN 59/2020 (20.5.2020.), Odluka o nužnoj mjeri zabrane uplovljavanja putničkim brodovima na međunarodnim kružnim putovanjima u morske luke i luke unutarnje plovidbe za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19 Vijesti o Zakonu o genetski modificiranim organizmima Vijesti o Zakonu o održivom gospodarenju otpadom NN 125/2020 (13.11.2020.), Odluka o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije odobrenih za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije NN 99/2020 (4.9.2020.), Odluka o načinu izvođenja nastave u osnovnim i srednjim školama kao i na visokim učilištima te obavljanju rada u ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja u uvjetima epidemije COVID-19 NN 14/2021 (12.2.2021.), Odluka o donošenju Programa dodjele potpora male vrijednosti za sanaciju šteta od potresa poduzetnicima koji obavljaju djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja na području Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke župan NN 44/2020 (9.4.2020.), Odluka o dopuni Odluke o radnom vremenu trgovina NN 63/2020 (28.5.2020.), Odluka o izmjeni Odluke o načinu održavanja pogreba i posljednjih ispraćaja NN 48/2020 (21.4.2020.), Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o privremenoj obustavi javnog prometa NN 53/2020 (30.4.2020.), Odluka o dopunama Odluke o iznimnim mjerama kontrole cijena za određene proizvode NN 63/2020 (28.5.2020.), Odluka o izmjenama Odluke o mjerama prilikom sklapanja braka i životnog partnerstva

Copyright © Ante Borić