Baza je ažurirana 02.03.2021. 

zaključno sa NN 19/21

Rezultati pretrage - zakoni

Zakon o pravu na pristup informacijama Zakon o podacima i informacijama u zdravstvu Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 1286/2014 o dokumentima s ključnim informacijama za upakirane investicijske proizvode Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima Zakon o elektroničkoj trgovini Zakon o državnoj informacijskoj infrastrukturi Zakon o tajnosti podataka Zakon o uslugama ...klikni za još rezultata pretrage unutar zakona

Rezultati pretrage - sudska praksa

Kž-518/17 Županijski sud u Varaždinu Kžm 13/2018 Vrhovni sud Republike Hrvatske Kž 223/17 Vrhovni sud Republike Hrvatske Kž-1083/16 Županijski sud u Zagrebu Odluka ustavnog suda o čl. 72 KZ Gžst-415/14 Županijski sud u Splitu Gžst-415/14 Županijski sud u Splitu Kzz 16/2018 Vrhovni sud Republike Hrvatske ...klikni za još rezultata pretrage unutar sudske prakse

Rezultati pretrage - vijesti

Novosti u Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima iz NN 61/18 Vijesti o Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma 1. Plan zakonodavnih aktivnosti Vlade Republike Hrvatske za 2021 Vijesti o Zakonu o stambenom potrošačkom kreditiranju NN 105/2020 (25.9.2020.), Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-II-2379/2020 od 14. rujna 2019. i tri izdvojena mišljenja sudaca NN 1/2021 (4.1.2021.), Odluka o proglašenju katastrofe na području pogođenom potresom NN 125/2020 (13.11.2020.), Odluka o uspostavi prekogranične interoperabilnosti mobilne aplikacije za obavještavanje korisnika o izloženosti COVID-19 u svrhu javnozdravstvenog interesa praćenja i suzbijanja zaraznih bolesti Vijesti o Zakonu o obveznim mirovinskim fondovima ...klikni za još rezultata pretrage unutar vijesti

Copyright © Ante Borić