Baza je ažurirana 03.02.2023. 

zaključno sa NN 11/23

Rezultati pretrage - podzakonski propisi

Uredba o javnoj nabavi u području obrane i sigurnosti NN 10/12 od 23.01.2012. Uredba o nadzoru nad provedbom Zakona o javnoj nabavi NN 89/12 od 02.08.2012. Uredba o javnoj nabavi za potrebe obrane i sigurnosti NN 19/12 od 17.02.2012. Pravilnik o popisu obveznika primjene Zakona o javnoj nabavi NN 65/17 od 07.07.2017. Pravilnik o nadzoru nad provedbom Zakona o javnoj nabavi NN 101/2017 (12.10.2017.) Pravilnik o elektroničkoj žalbi u javnoj nabavi NN 145/14 od 08.12.2014. Uredba o izmjeni Uredbe o javnoj nabavi za potrebe obrane i sigurnosti NN 32/2019 (29.3.2019.), Pravilnik o tehničkim elementima, izdavanju i razmjeni elektroničkog računa i pratećih isprava u javnoj nabavi NN 41/2020 (3.4.2020.), Odluka o uvjetima i kriterijima koje pri javnoj nabavi moraju zadovoljiti poljoprivredni i prehrambeni proizvodi NN 69/17 od 14.07.2017. Uredba o prestanku važenja Uredbe o nadzoru nad provedbom Zakona o javnoj nabavi NN 69/17 od 14.07.2017. Pravilnik o javnoj nabavi u diplomatskim misijama i konzularnim uredima Republike Hrvatske u inozemstvu NN 22/12 od 23.02.2012. Pravilnik o javnoj nabavi u diplomatskim misijama i konzularnim uredima NN 101/2017 (12.10.2017.) Pravilnik o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi NN 32/2019 (29.3.2019.), Pravilnik o vrsti i visini naknada za usluge zaprimanja i slanja elektroničkih računa za javne naručitelje u javnoj nabavi NN 144/2020 (23.12.2020.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi NN 28/14 od 27.02.2014. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o javnoj nabavi u diplomatskim misijama i konzularnim uredima Republike Hrvatske u inozemstvu Pravilnik o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave – pročišćeni tekst NN 65/17 od 07.07.2017. Pravilnik o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave NN 75/2020 (1.7.2020.), Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave NN 75/2020 (1.7.2020.), P​ravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave NN 10/12 od 23.01.2012. Uredba o objavama javne nabave NN 91/2019 (27.9.2019.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.1. »Planovi proizvodnje i stavljanja na tržište« NN 125/2021 (22.11.2021.), Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-II-2645/2021, U-II-2784/2021 od 16. studenoga 2021. p425.2.3 NN 33/2002 (29.3.2002.), Zakon o proizvodnji, remontu i prometu naoružanja i vojne opreme NN 119/15 od 30.10.2015. Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila NN 10/12 od 23.01.2012. Uredba o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama NN 136/2021 (10.12.2021.), Pravilnik o javnoj turističkoj infrastrukturi NN 95/2019 (4.10.2019.), Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila NN 37/2020 (27.3.2020.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. NN 88/08 od 28.07.2008. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu materijalnog zbrinjavanja Oružanih snaga Republike Hrvatske NN 68/2019 (17.7.2019.), Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja naknade troškova prijevoza vode vodonoscem i/ili autocisternom i razlike do pune cijene vode NN 110/10 od 22.09.2010. Pravilnik o pregledu sirovog mlijeka namijenjenog javnoj potrošnji NN 110/10 od 22.09.2010. Pravilnik o pregledu sirovog mlijeka namijenjenog javnoj potrošnji NN 72/13 od 17.06.2013. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu oslobođenja od plaćanja trošarine na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo za plovidbu NN 84/16 od 21.09.2016. Pravilnik o pregledu sirovog mlijeka namijenjenog javnoj potrošnji Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.1. »Planovi proizvodnje i stavljanja na tržište« - pročišćeni tekst NN 97/2020 (31.8.2020.), Uredba o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva NN 134/2021 (8.12.2021.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. NN 26/14 od 25.02.2014. Pravilnik o uvjetima koje mora ispunjavati brod i brodar za obavljanje javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu NN 33/2019 (3.4.2019.), Odluka o određivanju kriterija i relativnih pondera za odabir ekonomski najpovoljnije ponude u kojima su predmet nabave poljoprivredno-prehrambeni proizvodi i hrana NN 120/2021 (10.11.2021.), Strategija sprječavanja korupcije za razdoblje od 2021. do 2030. godine NN 78/14 od 27.06.2014. Pravilnik o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti na javnoj cesti NN 87/14 od 21.07.2014. Odluka o visini naknade za osnivanje prava služnosti i prava građenja na javnoj cesti NN 99/2022 (26.8.2022.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere »Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze riba i zakloništa« NN 97/2020 (31.8.2020.), Uredba o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu NN 59/17 od 21.06.2017. Uredba o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu NN 54/2022 (11.5.2022.), Uredba o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva NN 07/15 od 21.01.2015. Pravilnik o provedbi Mjere M04 "Ulaganja u fizičku imovinu", Podmjere 4.2. "Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. NN 129/15 od 27.11.2015. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.4. "Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture"

Copyright © Ante Borić