Baza je ažurirana 03.02.2023. 

zaključno sa NN 11/23

Rezultati pretrage - zakoni

Zakon o javnoj nabavi Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi Zakon o javnoj nabavi 2022-2022 Zakon o državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave Zakon o promicanju čistih vozila u cestovnom prijevozu Zakon o nabavi i posjedovanju oružja građana Zakon o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu Zakon o proizvodnji, remontu i prometu naoružanja i vojne opreme Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi Zakon o saniranju posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije Zakon o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti Zakon o prostornom uređenju Zakon o javno-privatnom partnerstvu Zakon o koncesijama Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu Zakon o cestama Zakon o sprječavanju sukoba interesa Zakon o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina Zakon o društveno poticanoj stanogradnji Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina Kazneni zakon Zakon o pravu na pristup informacijama Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva Zakon o kazalištima Zakon o tržištu nafte i naftnih derivata Zakon o posebnom porezu kavu i bezalkoholna pića Zakon o komasaciji poljoprivrednog zemljišta Zakon o komunalnom gospodarstvu Zakon o Registru zaposlenih u javnom sektoru Zakon o posebnom porezu na motorna vozila Zakon o prijevozu u cestovnom prometu Zakon o privatnoj zaštiti Zakon o zaštiti prirode Zakon o podjeli trgovačkog društva HŽ - Hrvatske željeznice d.o.o. Zakon o energetskoj učinkovitosti Opći porezni zakon Zakon o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru Zakon o vodama Zakon o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda Zakon o obvezama i pravima državnih dužnosnika Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske Zakon o privatizaciji INA - Industrije nafte d.d. Ovršni zakon Zakon o prijenosu i obradi podataka o putnicima u zračnom prometu Zakon o kemikalijama Zakon o humanitarnoj pomoći Zakon o ravnopravnosti spolova Zakon o osobnoj iskaznici Zakon o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata

Copyright © Ante Borić