Rezultati pretrage - vijesti

NN 46/2022 (15.4.2022.), Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2022. godinu NN 43/2021 (23.4.2021.), Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2021. godinu NN 37/2023 (31.3.2023.), Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2023. godinu NN 83/2023 (21.7.2023.), Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2023. godinu NN 144/2022 (9.12.2022.), Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2022. godinu NN 155/2023 (22.12.2023.), Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2023. godinu radi dodjele sredstava za obnovu objekata na potresom pogođenom području NN 47/2024 (22.4.2024.), Odluka o rasporedu sredstava koja se u Državnom proračunu Republike Hrvatske osiguravaju za potrebe nacionalnih manjina u 2024. godini NN 73/2022 (27.6.2022.), Naredba o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje crne štitaste uši araukarije – Lindingaspis rossi (Maskell) NN 32/2024 (15.3.2024.), Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2024. godinu NN 41/2020 (3.4.2020.), Odluka o ograničavanju korištenja sredstava predviđenih Državnim proračunom Republike Hrvatske i financijskim planovima izvanproračunskih korisnika Državnog proračuna za 2020. godinu NN 23/2022 (25.2.2022.), Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2022. godinu NN 10/2024 (26.1.2024.), Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2024. godini NN 10/2024 (26.1.2024.), Uredba o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2024. godinu NN 10/2024 (26.1.2024.), Odluka o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije osobe u 2024. godini NN 48/2022 (22.4.2022.), Odluka o donošenju Programa potpore posrednicima u lancu doniranja hrane i/ili banci hrane NN 136/2020 (9.12.2020.), Odluka o posebnoj nagradi pripadnicima Oružanih snaga Republike Hrvatske – zdravstvene službe koji obavljaju poslove vezane za pružanje zdravstvene skrbi pacijentima oboljelima od bolesti COVID-19 NN 87/2023 (28.7.2023.), Odluka o isplati dodatka na plaću državnim službenicima i namještenicima u pravosudnim tijelima 8. Novi Zakon o osnivanju Sveučilišta obrane i sigurnosti objavljen u NN 34/21 NN 84/2021 (23.7.2021.), Odluka o usvajanju izmjene »Programa dodjele potpora male vrijednosti mikro subjektima malog gospodarstva za saniranje posljedica potresa na području Sisačko-moslavačke županije« NN 41/2020 (3.4.2020.), Zaključak Vlade Republike Hrvatske, klasa: 022-03/20-07/89, urbroj: 50301-25/14-20-2 od 2. travnja 2020. NN 51/2023 (12.5.2023.), Odluka o nastavku potpore projektima od strateškog značaja za Hrvate izvan Republike Hrvatske NN 136/2020 (9.12.2020.), Odluka o posebnoj nagradi radnicima u sustavu socijalne skrbi koji obavljaju poslove vezane za brigu o zdravlju i njegu korisnika usluge smještaja ili organiziranog stanovanja oboljelima od bolesti COVID-19 NN 34/2021 (2.4.2021.), Odluka o visini naknade predsjednicima, potpredsjednicima i članovima biračkih odbora za provedbu lokalnih izbora NN 84/2021 (23.7.2021.), Odluka o financiranju obveznih udžbenika za učenike srednjih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2021./2022. sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske NN 104/2022 (9.9.2022.), Zaključak u vezi s mjerom potpore sektoru ribarstva i akvakulture kao pomoć uslijed poremećaja tržišta uzrokovanog agresivnim ratom Rusije protiv Ukrajine i njegovim učincima na lanac opskrbe proizvodima ribarstva i akvakulture NN 95/2023 (18.8.2023.), Odluka o financiranju obveznih udžbenika za učenike srednjih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2023./2024. sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske NN 28/2021 (19.3.2021.), Odluka o donošenju Akcijskog programa Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem: Sustav praćenja i promatranja za stalnu procjenu stanja Jadranskog mora (2021. - 2026.) NN 37/2023 (31.3.2023.), Odluka o osiguranju zaliha plina na teritoriju Republike Hrvatske za ogrjevnu sezonu 2023./2024. NN 51/2023 (12.5.2023.), Odluka o proglašenju projekata od strateškog značaja za Hrvate izvan Republike Hrvatske NN 107/2023 (15.9.2023.), Odluka o isplati novčanog primanja nezaposlenim osobama radi ublažavanja posljedica porasta cijena NN 104/2022 (9.9.2022.), Odluka o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima doplatka za djecu radi ublažavanja posljedica porasta cijena energenata NN 104/2022 (9.9.2022.), Odluka o isplati novčanog primanja nezaposlenim osobama radi ublažavanja posljedica porasta cijena NN 31/2023 (17.3.2023.), Odluka o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima doplatka za djecu radi ublažavanja posljedica porasta cijena energenata NN 37/2023 (31.3.2023.), Odluka o određivanju visine naknade troškova izborne promidžbe za izbor članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave NN 65/2023 (16.6.2023.), Odluka o isplati privremenog dodatka na plaću državnim službenicima i namještenicima te službenicima i namještenicima u javnim službama NN 107/2023 (15.9.2023.), Odluka o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima doplatka za djecu radi ublažavanja posljedica porasta cijena energenata NN 37/2022 (23.3.2022.), Odluka o financiranju troškova za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedinačnom smještaju NN 81/2023 (19.7.2023.), Odluka o iznosu pomoći za pojedinu općinu, grad i županiju kojoj su zbog pada broja stanovnika smanjena sredstva fiskalnog izravnanja za 2023. godinu NN 33/2024 (20.3.2024.), Odluka o sudjelovanju Republike Hrvatske u povećanju autoriziranog temeljnog kapitala Europske banke za obnovu i razvoj NN 34/2021 (2.4.2021.), Odluka o visini naknade predsjednicima, potpredsjednicima i članovima izbornih povjerenstava za provedbu lokalnih izbora NN 84/2021 (23.7.2021.), Odluka o financiranju drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2021./2022. sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske NN 101/2021 (17.9.2021.), Odluka o dodjeli beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su pogođene posljedicama razornih potresa na području Grada Zagreba, Zagrebačke županije, Krapinsko-zagorske županije, Sisačko-moslavač NN 41/2020 (3.4.2020.), Odluka o provedbi privremene izvanredne mjere pomoći malim mljekarama s problemima u poslovanju uzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 NN 95/2023 (18.8.2023.), Odluka o financiranju drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2023./2024. sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske NN 31/2023 (17.3.2023.), Odluka o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima prava u sustavu socijalne skrbi i sustavu skrbi o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata radi ublažavanja posljedica rasta troškova života NN 20/2021 (26.2.2021.), Plan usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije za 2021. godinu NN 39/2021 (14.4.2021.), Odluka o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica uzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 Odluka o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica uzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 - pročišćeni tekst NN 31/2022 (10.3.2022.), Odluka o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica porasta cijena energenata NN 104/2022 (9.9.2022.), Odluka o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica porasta cijena

Copyright © Ante Borić