Rezultati pretrage - podzakonski propisi

NN 79/2020 (10.7.2020.), Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2020. godinu NN 143/2021 (24.12.2021.), Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2021. godinu NN 15/13 od 06.02.2013. Pravilnik o uvjetima, načinu i postupku prijeboja potraživanja prema državnom proračunu s poreznim dugom NN 32/2024 (15.3.2024.), Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2024. godinu zbog osiguranja sredstava radi ublažavanja posljedica rasta troškova života NN 26/15 od 09.03.2015. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima, načinu i postupku prijeboja potraživanja prema državnom proračunu s poreznim dugom NN 138/2020 (11.12.2020.), Pravilnik o dopuni Pravilnika o načinu utvrđivanja visine sredstava koje Republika Hrvatska osigurava u državnom proračunu za pokrivanje dijela obveza mirovinskog osiguranja NN 77/2023 (12.7.2023.), Pravilnik o dopuni Pravilnika o načinu utvrđivanja visine sredstava koje Republika Hrvatska osigurava u državnom proračunu za pokrivanje dijela obveza mirovinskog osiguranja NN 160/13 od 31.12.2013. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima, načinu i postupku prijeboja potraživanja prema državnom proračunu s poreznim dugom NN 33/17 od 07.04.2017. Pravilnik o načinu utvrđivanja visine sredstava koje Republika Hrvatska osigurava u državnom proračunu za pokrivanje dijela obveza mirovinskog osiguranja NN 55/09 od 08.05.2009. Pravilnik o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Pravilnik o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave – pročišćeni tekst NN 67/2023 (21.6.2023.), Pravilnik o mjerilima i načinu korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda proračunskih korisnika iz nadležnosti Ministarstva pravosuđa i uprave NN 16/2019 (15.2.2019.), Pravilnik o mjerilima i načinu korištenja prihoda za posebne namjene i vlastitih prihoda Ministarstva financija, Carinske uprave NN 113/2018 (17.12.2018.), Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu NN 122/15 od 06.11.2015. Odluka o postupku davanja Iskaza o procjeni fiskalnog učinka NN 123/2023 (23.10.2023.), Pravilnik o mjerilima i načinu korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda proračunskih korisnika iz nadležnosti Ministarstva hrvatskih branitelja NN 146/2023 (8.12.2023.), Pravilnik o mjerilima i načinu korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda proračunskih korisnika iz nadležnosti Ministarstva poljoprivrede NN 48/2024 (24.4.2024.), Pravilnik o mjerilima i načinu korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda NN 124/11 od 04.11.2011. Uredba o nadležnosti, postupku i uvjetima za ostvarivanje prava na usluge međugeneracijske solidarnosti i usluge boravka međugeneracijske solidarnosti NN 63/2024 (24.5.2024.), Pravilnik o mjerilima i načinu korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda NN 90/2006 (9.8.2006.), Odluka o uspostavi i održavanju usluge centarliziranog obračuna plaća i upravljanja ljudskim resursima za sva tijela državne uprave (COP i HRM TDU) NN 12/2023 (1.2.2023.), Pravilnik o mjerilima i načinu korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda proračunskih korisnika iz nadležnosti Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike NN 28/2023 (10.3.2023.), Naputak o preračunavanju vremenskih serija statističkih podataka iz djelokruga Ministarstva financija iz kune u euro NN 10/2024 (26.1.2024.), Uredba o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja tražbinama Republike Hrvatske s naslova duga po kreditima i protestiranim državnim jamstvima u predstečajnim i stečajnim postupcima NN 115/15 od 23.10.2015. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu NN 101/2022 (2.9.2022.), Uredba o postupku davanja Iskaza o procjeni fiskalnog učinka Uredba o provedbi projekata javno-privatnog partnerstva – pročišćeni tekst NN 1/2020 (2.1.2020.), Pravilnik o dopunama Pravilnika o proračunskim klasifikacijama NN 87/2022 (27.7.2022.), Pravilnik o mjerilima i načinu korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda NN 41/09 od 03.04.2009. Ispravak Pravilnika o uvjetima i načinu provedbe sigurnosnih mjera kod skladištenja eksplozivnih tvari NN 05/14 od 15.01.2014. Pravilnik o statusu i financiranju Pulskoga filmskog festivala Uredba o financijskoj strukturi omotnice za program izravnih plaćanja u 2017. godini NN 5/2021 (20.1.2021.), Pravilnik o statusu i financiranju Pulskoga filmskog festivala NN 157/2023 (28.12.2023.), Pravilnik o načinu i uvjetima izvršavanja državnog proračuna i financijskog plana proračunskog korisnika državnog proračuna s jedinstvenog računa državnog proračuna NN 18/01 od 07.03.2001. Naputak o načinu isplate naknade bivšim političkim zatvorenicima NN 38/2023 (5.4.2023.), Pravilnik o mjerilima i načinu korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda Hrvatske matice iseljenika NN 88/12 od 01.08.2012. Uredba o provedbi projekata javno-privatnog partnerstva NN 64/14 od 26.05.2014. Pravilnik o kriterijima za vrednovanje projekata udruga ovlaštenih za pružanje primarne pravne pomoći i pravnih klinika te o načinu izvještavanja o postupcima za ostvarivanje pravne pomoći NN 3/2018 (10.1.2018.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu NN 97/2019 (11.10.2019.), Pravilnik o pokriću troškova plaća i doprinosa vježbenika NN 79/2024 (3.7.2024.), Pravilnik o mjerilima i načinu korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda proračunskih korisnika iz nadležnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih NN 136/13 od 13.11.2013. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravila uspostavljanja i provođenja dopunskog zdravstvenog osiguranja NN 136/13 od 13.11.2013. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravila uspostavljanja i provođenja dopunskog zdravstvenog osiguranja NN 87/2018 (28.9.2018.), Odluka o programskom financiranju javnih visokih učilišta u Republici Hrvatskoj u akademskim godinama 2018./2019., 2019./2020., 2020./2021. i 2021./2022. NN 139/10 od 10.12.2010. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave NN 48/11 od 27.04.2011. Pravilnik o načinu i uvjetima izvršavanja državnog proračuna te o načinu povrata sredstava u državni proračun i vođenja evidencija o povratu sredstava NN 149/11 od 21.12.2011. Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u prvom tromjesečju 2012. godine NN 69/2024 (7.6.2024.), Uredba o osnivanju Državnog arhiva u Požegi NN 119/15 od 30.10.2015. Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila NN 15/15 od 06.02.2015. Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2015. godini

Copyright © Ante Borić