Baza je ažurirana 24.06.2022. 

zaključno sa NN 71/22

Rezultati pretrage - podzakonski propisi

Program statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2018. – 2020. NN 09/10 (18.01.2010.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provođenju obveznog označavanja i registracije ovaca i koza p468.3.3 NN 40/2021 (15.4.2021.), Pravilnik o kategorizaciji audiovizualnih djela NN 111/07 od 29.10.2007. Pravilnik o ustrojstvu, popuni i opremanju postrojbi civilne zaštite i postrojbi za uzbunjivanje NN 90/2021 (13.8.2021.), Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Hrvatski jezik za srednje umjetničke škole na razini 4.2. u Republici Hrvatskoj NN 127/14 od 29.10.2014. Pravilnik o kategorizaciji audiovizualnih djela NN 70/2020 (19.6.2020.), Izmjene i dopune Popisa akademskih naziva, akademskih stupnjeva i njihovih kratica NN 10/2019 (29.1.2019.), Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Hrvatski jezik za srednje strukovne škole na razini 4.2. u Republici Hrvatskoj NN 10/2019 (29.1.2019.), Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Hrvatski jezik za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj NN 46/09 od 15.04.2009. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu propisivanja i izdavanja lijekova na recept NN 29/2022 (8.3.2022.), Program statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2021. – 2027. NN 24/2019 (11.3.2019.), Odluka o dopuni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Hrvatski jezik za srednje strukovne škole na razini 4.2. u Republici Hrvatskoj NN 111/07 (29.10.2007.), Pravilnik o provođenju obveznog označavanja i registracije ovaca i koza p468.3 NN 148/08 od 19.12.2008. Pravilnik o kriterijima za određivanje stupnjeva tajnosti podataka iz djelokruga Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi NN 47/06 od 28.04.2006. Pravilnik o postupku uzbunjivanja stanovništva NN 22/14 od 19.02.2014. Pravilnik o registru Središnjeg registra osiguranika NN 69/16 od 27.07.2016. Pravilnik o postupku uzbunjivanja stanovništva NN 83/2020 (17.7.2020.), Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Mađarski jezik i književnost za osnovnu i srednju školu s nastavom na jeziku i pismu mađarske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj (model A) NN 37/15 od 01.04.2015. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom - koćom p468.114 NN 81/16 od 09.09.2016. Pravilnik o uvjetima za obavljanje djelatnosti brodarskog agenta NN 37/15 od 01.04.2015. Pravilnik o dopunama Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom - srdelarom NN 46/09 od 15.04.2009. Dopuna Općih uvjeta ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja NN 46/09 od 15.04.2009. Dopuna Općih uvjeta ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja NN 56/15 od 22.05.2015. Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje sustava kvalitete usluga i radova za certificiranje instalatera obnovljivih izvora energije - solarnih toplinskih sustava NN 5/2020 (15.1.2020.), Pravilnik o proizvodnji brašna i pekarskih proizvoda NN 56/15 od 22.05.2015. Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje sustava kvalitete usluga i radova za certificiranje instalatera obnovljivih izvora energije - manjih kotlova i peći na biomasu NN 117/13 od 18.09.2013. Pravilnik o sadržaju zahtjeva i dokumentaciji za izdavanje odobrenja za rad burzi NN 11/06 od 30.01.2006. Naputak za umjeravanje radnih etalona - manometara, vakuumometara, manovakuumometara i mjernih pretvornika tlaka NN 02/16 od 05.01.2016. Pravilnik o ulovu, uzgoju i prometu tune (Thunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius) i iglana (Tetrapturus belone) NN 98/2020 (2.9.2020.), Pravilnik o sadržaju zahtjeva i dokumentaciji za izdavanje odobrenja za rad burzi NN 18/2019 (22.2.2019.), Pravilnik o sadržaju zahtjeva i dokumentaciji za izdavanje odobrenja za rad Središnjem klirinškom depozitarnom društvu NN 08/04 od 21.01.2004. Uredba o postupku utvrđivanja granice pomorskog dobra NN 117/13 od 18.09.2013. Pravilnik o sadržaju zahtjeva i dokumentaciji za izdavanje odobrenja za rad središnjem klirinškom depozitarnom društvu NN 101/14 od 20.08.2014. Pravilnik o sadržaju i trajanju obrazovnog programa, uvjetima za pristup ispitu i sadržaju ispita za stjecanje zvanja ovlaštenog upravitelja mirovinskog osiguravajućeg društva NN 101/14 od 20.08.2014. Pravilnik o sadržaju i trajanju obrazovnog programa, uvjetima za pristup ispitu i sadržaju ispita za stjecanje zvanja ovlaštenog upravitelja mirovinskih fondova Pravilnik o sadržaju zahtjeva i dokumentaciji za izdavanje odobrenja za rad burzi – pročišćeni tekst Pravilnik o sadržaju zahtjeva i dokumentaciji za izdavanje odobrenja za rad središnjem klirinškom depozitarnom društvu – pročišćeni tekst Uredba o postupku utvrđivanja granice pomorskog dobra – pročišćeni tekst NN 75/08 od 01.07.2008. Pravilnik o tajnosti podataka Državne uprave za zaštitu i spašavanje NN 37/96 od 10.05.1996. Izmjene i dopune Javnobilježničkog poslovnika NN 06/11 od 14.01.2011. Pravilnik o sadržaju i trajanju obrazovnog programa, uvjetima za pristup ispitu, postupku provođenja ispita za stjecanje zvanja ovlaštenog upravitelja mirovinskih fondova i uvjetima za dobivanje licence i važenje licence ovlaštenog NN 06/11 od 14.01.2011. Pravilnik o sadržaju i trajanju obrazovnog programa, uvjetima za pristup ispitu, postupku provođenja ispita za stjecanje zvanja ovlaštenog upravitelja mirovinskih fondova i uvjetima za dobivanje licence i važenje licence ovlaštenog NN 78/2020 (8.7.2020.), Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Slovački jezik i kultura u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj (model C) NN 56/15 od 22.05.2015. Pravilnik o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje sustava kvalitete usluga i radova za certificiranje instalatera obnovljivih izvora energije - fotonaponskih sustava NN 10/2019 (29.1.2019.), Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Njemački jezik za srednje strukovne škole na razini 4.2. u Republici Hrvatskoj NN 131/10 od 24.11.2010. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o propisivanju i izdavanju lijekova na recept NN 82/2019 (4.9.2019.), Pravilnik o sljedivosti za plavoperajnu tunu i igluna

Copyright © Ante Borić