Baza je ažurirana 04.08.2022. 

zaključno sa NN 86/22

Povezani zakoni

Kazneno i prekršajno
Zakon o pomilovanju Zakon o sigurnosti prometa na cestama Zakon o policiji Zakon o provedbi uredbi Europske unije iz područja prekursora za droge Prekršajni zakon Zakon o probaciji Zakon o provedbi Uredbe Vijeća (EU) 2017/1939 od 12. listopada 2017. o provedbi pojačane suradnje u vezi s osnivanjem ureda Europskog javnog tužitelja (»EPPO«) Zakon o izvršavanju kazne zatvora Zakon o nacionalnom preventivnom mehanizmu za sprečavanje mučenja Zakon o istraživanju, uređenju i održavanju vojnih groblja, groblja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći Ustavni zakon o suradnji Republike Hrvatske s Međunarodnim kaznenim sudom Zakon o pronalaženju, obilježavanju i održavanju grobova komunističkih zločina nakon drugog svjetskog rata Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama Zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima Zakon o postupku oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekršajem Zakon o privatnim detektivima Zakon o policijskim poslovima i ovlastima Zakon o općem oprostu Zakon o izvršenju sankcija izrečenih za kaznena djela, privredne prijestupe i prekršaje Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 258/2012 o provedbi članka 10. Protokola Ujedinjenih naroda o vatrenom oružju, utvrđivanju odobrenja za izvoz vatrenog oružja, mjera za uvoz i provoz vatrenog oružja, njegovih dijelova i komponenata i streljiva Zakon o suzbijanju zlouporabe droga Zakon o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji Zakon o izvršavanju rada za opće dobro na slobodi i uvjetne osude za zaštitnim nadzorom u prekršajnom postupku Zakon o provedbi Konvencije o građanskopravnim vidovima međunarodne otmice djece Zakon o primjeni statuta međunarodnog kaznenog suda i progonu za kaznena djela protiv međunarodnog ratnog i humanitarnog prava Zakon o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela Zakon o kaznenom postupku Zakon o zaštiti fizičkih osoba u vezi s obradom i razmjenom osobnih podataka Zakon o oružju Zakon o izvršavanju sankcija izrečenih maloljetnicima za kaznena djela i prekršaje Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira Kazneni zakon Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda Zakon o ništetnosti određenih pravnih akata pravosudnih tijela bivše JNA, bivše SFRJ i Republike Srbije Zakon o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta Zakon o prijenosu i obradi podataka o putnicima u zračnom prometu Zakon o sudovima za mladež Zakon o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije Zakon o privatnoj zaštiti Zakon o nezastarijevanju kaznenih djela ratnog profiterstva i kaznenih djela iz procesa pretvorbe i privatizacije Zakon o strancima Zakon o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela Zakon o zaštiti svjedoka Zakon o prekidu prekršajnog postupka u predmetima po propisima o deviznom poslovanju koje je preuzela Republika Hrvatska Domovinski rat
Zakon o Fondu za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata 2006-2018 Zakon o statusu prognanika i izbjeglica Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji 2014-2017 Zakon o zabrani uporabe, stvaranja zaliha, proizvodnje i prijenosa protupješačkih mina i o njihovom uništenju Zakon o prestanku važenja Zakona o Fondu za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata Zakon o utvrđivanju ratne štete Ustav Republike Hrvatske Zakon o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata Zakon o Fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji Zakon o proglašenju Vukovara mjestom posebnog domovinskog pijeteta Kazneni zakon Zakon o zabrani raspolaganja i preuzimanju sredstava određenih pravnih osoba na teritoriju Republike Hrvatske Zakon o osobama nestalim u Domovinskom ratu Zakon o zaštiti poduzeća i drugih pravnih osoba sa privremeno zaposjednutih područja Republike Hrvatske Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji Zakon o nezastarijevanju kaznenih djela ratnog profiterstva i kaznenih djela iz procesa pretvorbe i privatizacije Zakon o Zakladi hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

Copyright © Ante Borić