Baza je ažurirana 14.062024. 

zaključno sa NN 70/24

Povezani zakoni

Obiteljsko pravo
Zakon o međunarodnom privatnom pravu Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji Zakon o suzbijanju diskriminacije Zakon o dadiljama Zakon o Nagradi za promicanje prava djeteta Zakon o zakladi 'Hrvatska za djecu' Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama Zakon o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 2201.2003 o području nadležnosti, priznanja i izvršenja sudskih odluka u bračnim sporovima i u stvarima povezanim s roditeljskom skrbi Zakon o pravobranitelju za djecu Zakon o životnom partnerstvu osoba istog spola Obiteljski zakon Zakon o doplatku za djecu Obiteljski zakon 2020-2023 Zakon o provedbi Uredbe Vijeća (EU) 2019/1111 od 25. lipnja 2019. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju odluka u bračnim sporovima i u stvarima povezanima s roditeljskom odgovornošću te o međunarodnoj otmici djece Zakon o udomiteljstvu Zakon o Centru za posebno skrbništvo Zakon o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 4.2009 o području nadležnosti, mjerodavnog prava, priznanja i izvršenja odluka te suradnji u stvarima koje se odnose na obveze uzdržavanja Zakon o privremenom uzdržavanju Građansko pravo
Zakon o obveznim osiguranjima u prometu Zakon o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim pitanjima Zakon o načinu izvršenja presuda Europskog suda za ljudska prava u skupini predmeta Statileo protiv Hrvatske (broj zahtjeva: 12027/10 i dr.) i Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-3242/2018 i dr Zakon o potrošačkom kreditiranju Zakon o osiguranju Zakon o nasljeđivanju Zakon o najmu stanova Zakon o javnobilježničkim pristojbama Zakon o mirnom rješavanju sporova Zakon o dostavi sudskih pismena Zakon o prodaji stanova namijenjenih za nadstojnika stambene zgrade Zakon o koncesijama Zakon o interventnim mjerama u ovršnim i stečajnim postupcima za vrijeme trajanja posebnih okolnosti Zakon o posredovanju u prometu nekretnina Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora Zakon o parničnom postupku Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Zakon o međunarodnom privatnom pravu Zakon o izvanparničnom postupku Zakon o zemljišnim knjigama Zakon o poljoprivrednom zemljištu Zakon o obveznim i stvarnopravnim odnosima u zračnom prometu Ovršni zakon Zakon o zakladama Zakon o mjenici Zakon o parničnom postupku 2011-2013 Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 650.2012 Europskog Parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznavanju i izvršavanju odluka i prihvaćanju i izvršavanju javnih isprava u nasljednim stvarima i o uspostavi europske potvrde o Zakon o obveznim odnosima Zakon o kamatama Zakon o leasingu Obiteljski zakon Stečajni zakon Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo

Copyright © Ante Borić