Baza je ažurirana 05.03.2024. 

zaključno sa NN 24/24

Povezani zakoni

Zdravlje i zdravstvo
Zakon o jedinstvenom tijelu vještačenja Zakon o djelatnostima u zdravstvu Zakon o krvi i krvnim pripravcima Zakon o provedbi uredbi Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama Zakon o zaštiti od buke Zakon o obaveznom cijepljenju protiv ospica (Morbili) Zakon o zaštiti prava pacijenata Zakon o hrvatskom znakovnom jeziku i ostalim sustavima komunikacije gluhih i gluhoslijepih osoba u Republici Hrvatskoj Zakon o proglašenju nestalih osoba umrlima i dokazivanju smrti Zakon o primjeni ljudskih tkiva i stanica Zakon o prijenosu osnivačkih prava nad Općom županijskom bolnicom Vukovar i bolnicom hrvatskih veterana na Republiku Hrvatsku Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda Zakon o sanitarnoj inspekciji Zakon o uvjetima za stjecanje prava na starosnu mirovinu radnika profesionalno izloženih azbestu Zakon o predmetima opće uporabe Zakon o evidencijama u oblasti zdravstva Zakon o podacima i informacijama u zdravstvu Zakon o medicinskim proizvodima Zakon o ljekarništvu Zakon o zaštiti i spašavanju Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2017/745 o medicinskim proizvodima i Uredbe (EU) 2017/746 o in vitro dijagnostičkim medicinskim proizvodima Zakon o medicinski pomognutoj oplodnji Zakon o lijekovima Zakon o dentalnoj medicini Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja Zakon o obaveznom cijepljenju protiv rubeole i obaveznom prijavljivanju oboljenja Zakon o privremenoj mjeri u području obveznoga zdravstvenog osiguranja Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata Zakon o primaljstvu Zakon o kretanju slijepe osobe uz pomoć psa vodiča Zakon o provedbi Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/161 оd 2. listopada 2015. o dopuni Direktive 2001/83/EZ Europskog parlamenta i Vijeća utvrđivanjem detaljnih pravila za sigurnosne oznake na pakiranjima lijekova za humanu primjenu Zakon o zdravstvenim mjerama za ostvarivanje prava na slobodno odlučivanje o rađanju djece Zakon o listi profesionalnih bolesti Zakon o doprinosima Zakon o pravobranitelju za osobe s invaliditetom Zakon o korištenju psa pomagača Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 536/2014 Europskog parlamenta i vijeća od 16. travnja 2014. o kliničkim ispitivanjima lijekova za primjenu kod ljudi te o stavljanju izvan snage Direktive 2001/20/EZ Zakon o Hrvatskom crvenom križu Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti Zakon o zaštiti znaka i naziva Crveni križ Zakon o Registru osoba s invaliditetom Zakon o presađivanju ljudskih organa u svrhu liječenja Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2017/852 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2017. o živi i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1102/2008 Zakon o edukacijsko-rehabilitacijskoj djelatnosti Zakon o liječništvu Zakon o obeštećenju radnika profesionalno izloženih azbestu Zakon o zaštiti okoliša Zakon o fizioterapeutskoj djelatnosti Zakon o biocidnim pripravcima Zakon o zaštiti na radu Zakon o zdravstvenoj zaštiti Zakon o uzimanju i presađivanju ljudskog tijela u svrhu liječenja Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 528.2012 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi stavljanja na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda Zakon o djelatnosti psihoterapije Zakon o kemikalijama Zakon o Hrvatskom registru o osobama s invaliditetom Zakon o ustanovama Zakon o vodi za ljudsku potrošnju Zakon o sestrinstvu Zakon o medicinsko-biokemijskoj djelatnosti Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju Zakon o pravima žrtava seksualnog nasilja za vrijeme oružane agresije na Republiku Hrvatsku u Domovinskom ratu Zakon o obveznom zdravstvenom nadzoru radnika profesionalno izloženih azbestu Zakon o psihološkoj djelatnosti Zakon o zaštiti od neionizirajućeg zračenja Oružane snage i branitelji
Zakon o obilježavanju mjesta masovnih grobnica žrtava iz Domovinskog rata Zakon o zabrani uporabe, stvaranja zaliha, proizvodnje i prijenosa protupješačkih mina i o njihovom uništenju Zakon o sustavu domovinske sigurnosti Zakon o Fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji Zakon o sustavu civilne zaštite Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji Zakon o civilnoj službi Zakon o općem upravnom postupku Zakon o osnivanju Sveučilišta obrane i sigurnosti Zakon o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih Zakon o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske Zakon o Hrvatskom domovinskom fondu Zakon o sudjelovanju pripadnika oružanih snaga Republike Hrvatske, policije, civilne zaštite te državnih službenika i namještenika u mirovnim operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu Zakon o prestanku važenja Zakona o Fondu za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata Zakon o Fondu za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata 2006-2018 Zakon o eksplozivnim tvarima 2004-2017 Zakon o gospodarenju kemikalijama sadržanim u Konvenciji o zabrani razvijanja, proizvodnje, gomilanja i korištenja kemijskog oružja i o njihovu uništenju Zakon o sudjelovanju civilnih stručnjaka u međunarodnim misijama i operacijama Zakon o obrani Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći Zakon o grobljima boraca Zakon o proizvodnji, remontu i prometu naoružanja i vojne opreme Zakon o Zakladi vojne solidarnosti Zakon o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba Zakon o upravnim sporovima Zakon o odgovornosti Republike Hrvatske za štetu nastalu u bivšoj SFRJ za koju je odgovarala bivša SFRJ Zakon o odgovornosti Republike Hrvatske za štetu uzrokovanu od strane pripadnika hrvatskih oružanih i redarstvenih snaga za vrijeme domovinskog rata Zakon o Hrvatskom memorijalno-dokumentacijskom centru Domovinskog rata Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji 2014-2017 Zakon o Zakladi hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji Zakon o pravima žrtava seksualnog nasilja za vrijeme oružane agresije na Republiku Hrvatsku u Domovinskom ratu Zakon o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata

Copyright © Ante Borić