Baza je ažurirana 03.02.2023. 

zaključno sa NN 11/23

Povezani zakoni

Nekretnine i gradnja
Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka Zakon o porezu na promet nekretnina Zakon o poljoprivrednom zemljištu Zakon o Projektu zaštite od poplava u slivu rijeke Kupe Zakon o neprocijenjenom građevinskom zemljištu Zakon o gradnji Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje Zakon o komunalnom gospodarstvu Zakon o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade Zakon o subvencioniranju stambenih kredita Zakon o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina Zakon o komasaciji poljoprivrednog zemljišta Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima Zakon o stambenom potrošačkom kreditiranju Zakon o najmu stanova Zakon o komasaciji Zakon o igralištima za golf Zakon o prostornom uređenju Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina Zakon o zemljišnim knjigama Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti Zakon o posredovanju u prometu nekretnina Zakon o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja Zakon o građevinskoj inspekciji Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina Zakon o građevnim proizvodima Zakon o društveno poticanoj stanogradnji Zakon o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji Geodezija
Zakon o naseljima Zakon o općem upravnom postupku Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija Zakon o željeznici Zakon o prostornom uređenju Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka Zakon o poljoprivrednom zemljištu Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti Zakon o građevinskoj inspekciji Zakon o neprocijenjenom građevinskom zemljištu Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina Zakon o cestama Zakon o gradnji Zakon o vodama Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda Zakon o šumama Zakon o komasaciji poljoprivrednog zemljišta

Copyright © Ante Borić