Baza je ažurirana 24.06.2022. 

zaključno sa NN 71/22

Povezani zakoni

Unutarnji poslovi
Ustav Republike Hrvatske Zakon o azilu Zakon o sustavu domovinske sigurnosti Zakon o nabavi i posjedovanju oružja građana Zakon o pravu na pristup informacijama Zakon o prebivalištu Zakon o strancima Zakon o osobnoj iskaznici Zakon o sigurnosno-obavještajnom sustavu Republike Hrvatske Zakon o privatnim detektivima Zakon o suzbijanju zlouporabe droga Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira Zakon o protuminskom djelovanju Zakon o državljanima država članica Europskog gospodarskog prostora i članovima njihovih obitelji Zakon o sigurnosti prometa na cestama Zakon o pojednostavljenju razmjene podataka između tijela država članica Europske unije nadležnih za provedbu zakona Zakon o putnim ispravama hrvatskih državljana Zakon o ispitivanju i žigosanju odnosno obilježavanju ručnog vatrenog oružja i municije Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti Zakon o privatnoj zaštiti Zakon o nadzoru prometa robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 258/2012 o provedbi članka 10. Protokola Ujedinjenih naroda o vatrenom oružju, utvrđivanju odobrenja za izvoz vatrenog oružja, mjera za uvoz i provoz vatrenog oružja, njegovih dijelova i komponenata i streljiva Zakon o osobnom imenu Zakon o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda Zakon o sigurnosnim provjerama Zakon o prijenosu i obradi podataka o putnicima u zračnom prometu Zakon o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima Zakon o nadzoru državne granice Zakon o kaznenom postupku Zakon o obradi biometrijskih podataka Prekršajni zakon Zakon o državnim službenicima Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/1148 Europskog parlamenta i vijeća od 20. lipnja 2019. o stavljanju na tržište i uporabi prekursora eksploziva te izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 98/2013 Zakon o javnom okupljanju Zakon o osobnom identifikacijskom broju Zakon o sustavu civilne zaštite Zakon o policijskim poslovima i ovlastima Zakon o zaštiti osobnih podataka Zakon o hrvatskom državljanstvu Zakon o Zakladi policijske solidarnosti Zakon o policiji Zakon o tajnosti podataka

Copyright © Ante Borić