Baza je ažurirana 28.02.2024. 

zaključno sa NN 22/24

Povezani zakoni

Nekretnine i gradnja
Zakon o upravljanju državnom imovinom Zakon o prostornom uređenju Zakon o Projektu zaštite od poplava u slivu rijeke Kupe Zakon o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima Zakon o građevinskoj inspekciji Zakon o društveno poticanoj stanogradnji Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina Zakon o zemljišnim knjigama Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje Zakon o porezu na promet nekretnina Zakon o komunalnom gospodarstvu Zakon o poljoprivrednom zemljištu Zakon o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske Zakon o neprocijenjenom građevinskom zemljištu Zakon o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji Zakon o komasaciji Zakon o stambenom potrošačkom kreditiranju Zakon o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju Zakon o igralištima za golf Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka Zakon o gradnji Zakon o komasaciji poljoprivrednog zemljišta Zakon o subvencioniranju stambenih kredita Zakon o građevnim proizvodima Zakon o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Zakon o posredovanju u prometu nekretnina Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina Zakon o najmu stanova Geodezija
Zakon o šumama Zakon o vodama Zakon o poljoprivrednom zemljištu Zakon o prostornom uređenju Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija Zakon o cestama Zakon o neprocijenjenom građevinskom zemljištu Zakon o općem upravnom postupku Zakon o naseljima Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti Zakon o građevinskoj inspekciji Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka Zakon o gradnji Zakon o komasaciji poljoprivrednog zemljišta Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje Zakon o željeznici

Copyright © Ante Borić