Baza je ažurirana 03.02.2023. 

zaključno sa NN 11/23

Povezani zakoni

Unutarnji poslovi
Zakon o policijskim poslovima i ovlastima Ustav Republike Hrvatske Zakon o kaznenom postupku Zakon o suzbijanju zlouporabe droga Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira Zakon o državnim službenicima Zakon o nadzoru prometa robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava Zakon o prijenosu i obradi podataka o putnicima u zračnom prometu Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda Zakon o privatnoj zaštiti Zakon o hrvatskom državljanstvu Zakon o državljanima država članica Europskog gospodarskog prostora i članovima njihovih obitelji Zakon o ispitivanju i žigosanju odnosno obilježavanju ručnog vatrenog oružja i municije Zakon o tajnosti podataka Zakon o osobnoj iskaznici Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti Zakon o nabavi i posjedovanju oružja građana Prekršajni zakon Zakon o putnim ispravama hrvatskih državljana Zakon o strancima Zakon o zaštiti osobnih podataka Zakon o privatnim detektivima Zakon o osobnom imenu Zakon o javnom okupljanju Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 258/2012 o provedbi članka 10. Protokola Ujedinjenih naroda o vatrenom oružju, utvrđivanju odobrenja za izvoz vatrenog oružja, mjera za uvoz i provoz vatrenog oružja, njegovih dijelova i komponenata i streljiva Zakon o nadzoru državne granice Zakon o policiji Zakon o sigurnosno-obavještajnom sustavu Republike Hrvatske Zakon o sigurnosnim provjerama Zakon o sustavu domovinske sigurnosti Zakon o pojednostavljenju razmjene podataka između tijela država članica Europske unije nadležnih za provedbu zakona Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/1148 Europskog parlamenta i vijeća od 20. lipnja 2019. o stavljanju na tržište i uporabi prekursora eksploziva te izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 98/2013 Zakon o Zakladi policijske solidarnosti Zakon o prebivalištu Zakon o sigurnosti prometa na cestama Zakon o osobnom identifikacijskom broju Zakon o sustavu civilne zaštite Zakon o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima Zakon o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja Zakon o obradi biometrijskih podataka Zakon o azilu Zakon o pravu na pristup informacijama Zakon o protuminskom djelovanju

Copyright © Ante Borić