Baza je ažurirana 04.08.2022. 

zaključno sa NN 86/22

Povezani zakoni

Promet
Zakon o cestama Zakon o sigurnosti u željezničkom prometu Zakon o biogorivima za prijevoz 2014-2018 Zakon o sigurnosti prometa na cestama Zakon o komunalnom gospodarstvu Zakon o prijevozu opasnih tvari Zakon o obveznim i stvarnopravnim odnosima u zračnom prometu Zakon o obveznim osiguranjima u prometu Zakon o željeznici Zakon o cestama 2014-2014 Zakon o Hrvatskoj komori inženjera tehnologije prometa i transporta Zakon o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu Zakon o promicanju čistih vozila u cestovnom prijevozu Zakon o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu Zakon o osnivanju Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 181.2011 o pravima putnika u prijevozu autobusima Pomorski zakonik Zakon o inspekciji cestovnog prometa i cesta Zakon o ugovorima o prijevozu u željezničkom prometu Zakon o podjeli trgovačkog društva HŽ - Hrvatske željeznice d.o.o. Prekršajni zakon Zakon o zračnim lukama Zakon o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu Zakon o žičarama Zakon o javnim cestama 2004-2011 Zakon o Hrvatskom autoklubu Zakon o regulaciji tržišta željezničkih usluga i zaštiti prava putnika u željezničkom prijevozu Zakon o osnutku Hrvatske kontrole zračne plovidbe Zakon o kombiniranom prijevozu tereta Zakon o prijevozu u cestovnom prometu Zakon o žičarama za prijevoz osoba 2014-2018 Zakon o Jadroliniji, Rijeka Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava

Copyright © Ante Borić