Baza je ažurirana 13.04.2024. 

zaključno sa NN 39/24

Povezani zakoni

Nekretnine i gradnja
Zakon o igralištima za golf Zakon o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju Zakon o neprocijenjenom građevinskom zemljištu Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina Zakon o stambenom potrošačkom kreditiranju Zakon o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka Zakon o subvencioniranju stambenih kredita Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama Zakon o Projektu zaštite od poplava u slivu rijeke Kupe Zakon o komasaciji poljoprivrednog zemljišta Zakon o gradnji Zakon o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina Zakon o zemljišnim knjigama Zakon o posredovanju u prometu nekretnina Zakon o poljoprivrednom zemljištu Zakon o komasaciji Zakon o građevnim proizvodima Zakon o komunalnom gospodarstvu Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje Zakon o najmu stanova Zakon o društveno poticanoj stanogradnji Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti Zakon o porezu na promet nekretnina Zakon o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Zakon o građevinskoj inspekciji Zakon o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja Zakon o prostornom uređenju Zakon o upravljanju državnom imovinom Geodezija
Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija Zakon o poljoprivrednom zemljištu Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju Zakon o željeznici Zakon o neprocijenjenom građevinskom zemljištu Zakon o šumama Zakon o općem upravnom postupku Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka Zakon o komasaciji poljoprivrednog zemljišta Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda Zakon o cestama Zakon o naseljima Zakon o vodama Zakon o gradnji Zakon o građevinskoj inspekciji Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina Zakon o prostornom uređenju

Copyright © Ante Borić