Baza je ažurirana 16.05.2022. 

zaključno sa NN 55/22

Povezani zakoni

Geodezija
Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje Zakon o vodama Zakon o cestama Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda Zakon o gradnji Zakon o građevinskoj inspekciji Zakon o općem upravnom postupku Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti Zakon o prostornom uređenju Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina Zakon o šumama Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka Zakon o poljoprivrednom zemljištu Zakon o neprocijenjenom građevinskom zemljištu Zakon o naseljima Zakon o željeznici Zakon o komasaciji poljoprivrednog zemljišta Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju Nekretnine i gradnja
Zakon o najmu stanova Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje Zakon o stambenom potrošačkom kreditiranju Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Zakon o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske Zakon o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja Zakon o subvencioniranju stambenih kredita Zakon o građevinskoj inspekciji Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka Zakon o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji Zakon o komasaciji poljoprivrednog zemljišta Zakon o komasaciji Zakon o Projektu zaštite od poplava u slivu rijeke Kupe Zakon o porezu na promet nekretnina Zakon o komunalnom gospodarstvu Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima Zakon o zemljišnim knjigama Zakon o gradnji Zakon o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti Zakon o građevnim proizvodima Zakon o društveno poticanoj stanogradnji Zakon o prostornom uređenju Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina Zakon o igralištima za golf Zakon o poljoprivrednom zemljištu Zakon o neprocijenjenom građevinskom zemljištu Zakon o posredovanju u prometu nekretnina Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije

Copyright © Ante Borić