Baza je ažurirana 27.09.2023. 

zaključno sa NN 111/23

Povezani zakoni

Nekretnine i gradnja
Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka Zakon o prostornom uređenju Zakon o posredovanju u prometu nekretnina Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama Zakon o stambenom potrošačkom kreditiranju Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina Zakon o komasaciji Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade Zakon o najmu stanova Zakon o Projektu zaštite od poplava u slivu rijeke Kupe Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije Zakon o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina Zakon o igralištima za golf Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina Zakon o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji Zakon o zemljišnim knjigama Zakon o subvencioniranju stambenih kredita Zakon o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima Zakon o građevinskoj inspekciji Zakon o porezu na promet nekretnina Zakon o komunalnom gospodarstvu Zakon o društveno poticanoj stanogradnji Zakon o gradnji Zakon o poljoprivrednom zemljištu Zakon o građevnim proizvodima Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju Zakon o neprocijenjenom građevinskom zemljištu Zakon o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja Zakon o komasaciji poljoprivrednog zemljišta Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje Geodezija
Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka Zakon o željeznici Zakon o prostornom uređenju Zakon o naseljima Zakon o vodama Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti Zakon o građevinskoj inspekciji Zakon o gradnji Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija Zakon o općem upravnom postupku Zakon o poljoprivrednom zemljištu Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju Zakon o neprocijenjenom građevinskom zemljištu Zakon o komasaciji poljoprivrednog zemljišta Zakon o šumama Zakon o cestama Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

Copyright © Ante Borić