Baza je ažurirana 07.12.2022. 

zaključno sa NN 140/22

Povezani zakoni

Geodezija
Zakon o komasaciji poljoprivrednog zemljišta Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje Zakon o općem upravnom postupku Zakon o poljoprivrednom zemljištu Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina Zakon o željeznici Zakon o gradnji Zakon o naseljima Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti Zakon o građevinskoj inspekciji Zakon o neprocijenjenom građevinskom zemljištu Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda Zakon o prostornom uređenju Zakon o vodama Zakon o šumama Zakon o cestama Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka Promet
Zakon o ugovorima o prijevozu u željezničkom prometu Zakon o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava Zakon o obveznim i stvarnopravnim odnosima u zračnom prometu Zakon o komunalnom gospodarstvu Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 181.2011 o pravima putnika u prijevozu autobusima Zakon o Hrvatskom autoklubu Zakon o Jadroliniji, Rijeka Zakon o obveznim osiguranjima u prometu Zakon o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu Zakon o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu Prekršajni zakon Zakon o Hrvatskoj komori inženjera tehnologije prometa i transporta Zakon o osnutku Hrvatske kontrole zračne plovidbe Zakon o cestama Zakon o promicanju čistih vozila u cestovnom prijevozu Pomorski zakonik Zakon o kombiniranom prijevozu tereta Zakon o žičarama Zakon o željeznici Zakon o zračnim lukama Zakon o osnivanju Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu Zakon o podjeli trgovačkog društva HŽ - Hrvatske željeznice d.o.o. Zakon o prijevozu u cestovnom prometu Zakon o inspekciji cestovnog prometa i cesta Zakon o prijevozu opasnih tvari Zakon o sigurnosti u željezničkom prometu Zakon o sigurnosti prometa na cestama Zakon o regulaciji tržišta željezničkih usluga i zaštiti prava putnika u željezničkom prijevozu

Copyright © Ante Borić