Baza je ažurirana 20.05.2024. 

zaključno sa NN 55/24

Povezani zakoni

Geodezija
Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti Zakon o komasaciji poljoprivrednog zemljišta Zakon o poljoprivrednom zemljištu Zakon o prostornom uređenju Zakon o vodama Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje Zakon o općem upravnom postupku Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka Zakon o naseljima Zakon o neprocijenjenom građevinskom zemljištu Zakon o cestama Zakon o željeznici Zakon o građevinskoj inspekciji Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju Zakon o gradnji Zakon o šumama Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina Promet
Zakon o sigurnosti prometa na cestama Zakon o osnutku Hrvatske kontrole zračne plovidbe Zakon o Hrvatskoj komori inženjera tehnologije prometa i transporta Zakon o obveznim osiguranjima u prometu Zakon o žičarama Zakon o prijevozu opasnih tvari Pomorski zakonik Zakon o Jadroliniji, Rijeka Zakon o obveznim i stvarnopravnim odnosima u zračnom prometu Zakon o cestama Zakon o Hrvatskom autoklubu Zakon o regulaciji tržišta željezničkih usluga i zaštiti prava putnika u željezničkom prijevozu Zakon o osnivanju Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu Zakon o željeznici Zakon o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu Zakon o prijevozu u cestovnom prometu Zakon o kombiniranom prijevozu tereta Prekršajni zakon Zakon o komunalnom gospodarstvu Zakon o ugovorima o prijevozu u željezničkom prometu Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 181.2011 o pravima putnika u prijevozu autobusima Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava Zakon o povlasticama u prometu Zakon o promicanju čistih vozila u cestovnom prijevozu Zakon o podjeli trgovačkog društva HŽ - Hrvatske željeznice d.o.o. Zakon o zračnim lukama Zakon o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu Zakon o inspekciji cestovnog prometa i cesta Zakon o sigurnosti u željezničkom prometu

Copyright © Ante Borić