Baza je ažurirana 30.06.2022. 

zaključno sa NN 74/22

Povezani zakoni

Geodezija
Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda Zakon o građevinskoj inspekciji Zakon o naseljima Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija Zakon o šumama Zakon o komasaciji poljoprivrednog zemljišta Zakon o vodama Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina Zakon o općem upravnom postupku Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje Zakon o željeznici Zakon o gradnji Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju Zakon o poljoprivrednom zemljištu Zakon o neprocijenjenom građevinskom zemljištu Zakon o prostornom uređenju Zakon o cestama Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka Promet
Zakon o prijevozu opasnih tvari Zakon o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava Zakon o promicanju čistih vozila u cestovnom prijevozu Zakon o prijevozu u cestovnom prometu Zakon o cestama 2014-2014 Zakon o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu Zakon o kombiniranom prijevozu tereta Zakon o podjeli trgovačkog društva HŽ - Hrvatske željeznice d.o.o. Zakon o ugovorima o prijevozu u željezničkom prometu Prekršajni zakon Zakon o inspekciji cestovnog prometa i cesta Zakon o zračnim lukama Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 181.2011 o pravima putnika u prijevozu autobusima Zakon o komunalnom gospodarstvu Zakon o obveznim i stvarnopravnim odnosima u zračnom prometu Zakon o javnim cestama 2004-2011 Zakon o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu Zakon o sigurnosti prometa na cestama Zakon o Hrvatskom autoklubu Zakon o obveznim osiguranjima u prometu Zakon o željeznici Zakon o žičarama Pomorski zakonik Zakon o regulaciji tržišta željezničkih usluga i zaštiti prava putnika u željezničkom prijevozu Zakon o osnutku Hrvatske kontrole zračne plovidbe Zakon o cestama Zakon o biogorivima za prijevoz 2014-2018 Zakon o žičarama za prijevoz osoba 2014-2018 Zakon o Hrvatskoj komori inženjera tehnologije prometa i transporta Zakon o sigurnosti u željezničkom prometu Zakon o osnivanju Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu Zakon o Jadroliniji, Rijeka

Copyright © Ante Borić