Baza je ažurirana 17.10.2018. zaključno sa NN 91/18

Povezani zakoni

Kultura i umjetnost
Zakon o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti Zakon o Nagradi Vladimir Nazor Zakon o arhivskom gradivu i arhivima Zakon o audiovizualnim djelatnostima Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima 2013-2014 Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima 2014-2017 Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi Zakon o kazalištima Zakon o knjižnicama Zakon o kulturnim vijećima Zakon o muzejima Zakon o umjetničkom obrazovanju Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi Zakon o ustanovama Zakon o zakladi Kultura nova Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara 2017-2018 Obrazovanje
Zakon o Agenciji za mobilnost i programe Europske unije Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje Zakon o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih Zakon o Hrvatskoj zakladi za znanost Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru Zakon o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja Zakon o Nagradi Ivan Filipović Zakon o Pravosudnoj akademiji Zakon o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju Zakon o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte Zakon o obrazovanju odraslih Zakon o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju Zakon o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija Zakon o prosvjetnoj inspekciji Zakon o pučkim otvorenim učilištima Zakon o strukovnom obrazovanju Zakon o tehničkoj kulturi Zakon o udžbenicima za osnovnu i srednju školu Zakon o umjetničkom obrazovanju Zakon o ustanovama Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Copyright © Ante Borić