Baza je ažurirana 28.02.2024. 

zaključno sa NN 22/24

Povezani zakoni

Kultura i umjetnost
Zakon o veterinarstvu Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi Zakon o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti prosvjete i kulture koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi Zakon o Nagradi Vladimir Nazor Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti Zakon o umjetničkom obrazovanju Zakon o evidenciji znanstvene, kulturne, prosvjetne, tehničke suradnje s inozemstvom Zakon o kazalištima Zakon o ustanovama Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara Zakon o hrvatskom jeziku Zakon o zakladi Kultura nova Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi Zakon o arhivskom gradivu i arhivima Zakon o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti Zakon o audiovizualnim djelatnostima Zakon o Muzejima Ivana Meštrovića Zakon o kulturnim vijećima Zakon o dodjeljivanju stalnih novčanih nadoknada zaslužnim osobama Zakon o muzejima Zakon o ovlaštenju Vlade Republike Hrvatske za donošenje uredbe o uređivanju određenih pitanja u obavljanju zaštite spomenika kulture, knjižničarske i muzejske djelatnosti Zakon o obnovi spomeničke cjeline Dubrovnika i drugih nepokretnih kulturnih dobara u okolici Dubrovnika Obrazovanje
Zakon o strukovnom obrazovanju Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju Zakon o obrazovanju odraslih Zakon o Nacionalnoj zakladi za potporu učeničkom i studentskom standardu Zakon o Agenciji za mobilnost i programe Europske unije Zakon o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti prosvjete i kulture koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni Zakon o Nagradi Ivan Filipović Zakon o dokazivanju stečene školske spreme Zakon o osobnoj asistenciji Zakon o umjetničkom obrazovanju Zakon o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih Zakon o osnivanju Sveučilišta u Puli Zakon o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama Zakon o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina Zakon o stručno-pedagoškom nadzoru Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti 2019-2019 Zakon o akademskom i stručnom nazivu i akademskom stupnju Zakon o Pravosudnoj akademiji Zakon o tehničkoj kulturi Zakon o osnivanju Sveučilišta u Dubrovniku Zakon o pučkim otvorenim učilištima Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru Zakon o sanaciji studentskih centara Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi Zakon o hrvatskim državnim nagradama za znanost Zakon o prijenosu osnivačkih prava nad Sveučilištem Sjever na Republiku Hrvatsku Zakon o osnivanju Sveučilišta u Zadru Zakon o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja Zakon o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte Zakon o osnivanju Sveučilišta u Slavonskom Brodu Zakon o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu Zakon o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti Zakon o ustanovama Zakon o prosvjetnoj inspekciji Zakon o priznavanju i vrednovanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija Zakon o socijalnopedagoškoj djelatnosti Zakon o Leksikografskom zavodu Miroslav Krleža Zakon o Hrvatskoj zakladi za znanost Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje Zakon o obavljanju studentskih poslova

Copyright © Ante Borić