Baza je ažurirana 25.09.2023. 

zaključno sa NN 109/23

Povezani zakoni

Kultura i umjetnost
Zakon o arhivskom gradivu i arhivima Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti Zakon o zakladi Kultura nova Zakon o kazalištima Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi Zakon o muzejima Zakon o umjetničkom obrazovanju Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara Zakon o evidenciji znanstvene, kulturne, prosvjetne, tehničke suradnje s inozemstvom Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi Zakon o veterinarstvu Zakon o Muzejima Ivana Meštrovića Zakon o ustanovama Zakon o Nagradi Vladimir Nazor Zakon o kulturnim vijećima Zakon o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti Zakon o audiovizualnim djelatnostima Zakon o ovlaštenju Vlade Republike Hrvatske za donošenje uredbe o uređivanju određenih pitanja u obavljanju zaštite spomenika kulture, knjižničarske i muzejske djelatnosti Zakon o obnovi spomeničke cjeline Dubrovnika i drugih nepokretnih kulturnih dobara u okolici Dubrovnika Zakon o dodjeljivanju stalnih novčanih nadoknada zaslužnim osobama Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi Zakon o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti prosvjete i kulture koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni Obrazovanje
Zakon o osnivanju Sveučilišta u Puli Zakon o stručno-pedagoškom nadzoru Zakon o umjetničkom obrazovanju Zakon o priznavanju i vrednovanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija Zakon o Agenciji za mobilnost i programe Europske unije Zakon o osnivanju Sveučilišta u Slavonskom Brodu Zakon o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama Zakon o ustanovama Zakon o obrazovanju odraslih Zakon o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija Zakon o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje Zakon o osnivanju Sveučilišta u Zadru Zakon o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina Zakon o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu 2009-2014 Zakon o Hrvatskoj zakladi za znanost Zakon o dokazivanju stečene školske spreme Zakon o hrvatskim državnim nagradama za znanost Zakon o pučkim otvorenim učilištima Zakon o strukovnom obrazovanju Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi Zakon o obavljanju studentskih poslova Zakon o prijenosu osnivačkih prava nad Sveučilištem Sjever na Republiku Hrvatsku Zakon o osobnoj asistenciji Zakon o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti prosvjete i kulture koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni Zakon o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti Zakon o Pravosudnoj akademiji Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju Zakon o Nacionalnoj zakladi za potporu učeničkom i studentskom standardu Zakon o prosvjetnoj inspekciji Zakon o Nagradi Ivan Filipović Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti Zakon o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih Zakon o Leksikografskom zavodu Miroslav Krleža Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti 2019-2019 Zakon o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju Zakon o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja Zakon o sanaciji studentskih centara Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru Zakon o udžbenicima za osnovnu i srednju školu Zakon o tehničkoj kulturi Zakon o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu Zakon o osnivanju Sveučilišta u Dubrovniku Zakon o socijalnopedagoškoj djelatnosti

Copyright © Ante Borić