Baza je ažurirana 27.09.2023. 

zaključno sa NN 111/23

Povezani zakoni

More i brodovi
Zakon o uređenju prava i obveza brodogradilišta u postupku restrukturiranja Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda Zakon o Hrvatskom registru brodova Zakon o akvakulturi Zakon o zaštiti okoliša Zakon o zaštiti prirode Pomorski zakonik Pomorski zakonik 2013-2015 Zakon o morskom ribarstvu Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama Zakon o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu Zakon o Zajedničkom fondu rizika pomorskih brodarskih poduzeća prekomorske plovidbe Zakon o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka Zakon o hidrografskoj djelatnosti Zakon o lučkim kapetanijama Zakon o Plovputu, Split Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2017/352 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. veljače 2017. o uspostavi okvira za pružanje lučkih usluga i zajedničkih pravila o financijskoj transparentnosti luka Zakon o Obalnoj straži Republike Hrvatske Pomorski zakonik 2011-2013 Zakon o slatkovodnom ribarstvu Geodezija
Zakon o vodama Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda Zakon o neprocijenjenom građevinskom zemljištu Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija Zakon o građevinskoj inspekciji Zakon o općem upravnom postupku Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti Zakon o šumama Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka Zakon o komasaciji poljoprivrednog zemljišta Zakon o naseljima Zakon o željeznici Zakon o prostornom uređenju Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje Zakon o gradnji Zakon o poljoprivrednom zemljištu Zakon o cestama Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

Copyright © Ante Borić