Baza je ažurirana 25.05.2024. 

zaključno sa NN 62/24

Povezani zakoni

More i brodovi
Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama Zakon o morskom ribarstvu Zakon o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu Zakon o hidrografskoj djelatnosti Zakon o Obalnoj straži Republike Hrvatske Zakon o zaštiti prirode Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda Zakon o slatkovodnom ribarstvu Zakon o akvakulturi Pomorski zakonik Zakon o Plovputu, Split Zakon o Zajedničkom fondu rizika pomorskih brodarskih poduzeća prekomorske plovidbe Zakon o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2017/352 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. veljače 2017. o uspostavi okvira za pružanje lučkih usluga i zajedničkih pravila o financijskoj transparentnosti luka Pomorski zakonik 2013-2015 Zakon o Hrvatskom registru brodova Zakon o lučkim kapetanijama Zakon o zaštiti okoliša Zakon o uređenju prava i obveza brodogradilišta u postupku restrukturiranja Geodezija
Zakon o prostornom uređenju Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju Zakon o vodama Zakon o naseljima Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija Zakon o neprocijenjenom građevinskom zemljištu Zakon o općem upravnom postupku Zakon o željeznici Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje Zakon o gradnji Zakon o poljoprivrednom zemljištu Zakon o cestama Zakon o komasaciji poljoprivrednog zemljišta Zakon o šumama Zakon o građevinskoj inspekciji

Copyright © Ante Borić