Baza je ažurirana 13.07.2020. zaključno sa NN 79/20

Povezani zakoni

Kultura i umjetnost
Zakon o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti Zakon o Muzejima Ivana Meštrovića Zakon o Nagradi Vladimir Nazor Zakon o arhivskom gradivu i arhivima Zakon o audiovizualnim djelatnostima Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima 2013-2014 Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima 2014-2017 Zakon o dodjeljivanju stalnih novčanih nadoknada zaslužnim osobama Zakon o evidenciji znanstvene, kulturne, prosvjetne, tehničke suradnje s inozemstvom Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi Zakon o kazalištima Zakon o knjižnicama 2009-2019 Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti 2019-2019 Zakon o kulturnim vijećima Zakon o muzejima Zakon o obnovi spomeničke cjeline Dubrovnika i drugih nepokretnih kulturnih dobara u okolici Dubrovnika Zakon o ovlaštenju Vlade Republike Hrvatske za donošenje uredbe o uređivanju određenih pitanja u obavljanju zaštite spomenika kulture, knjižničarske i muzejske djelatnosti Zakon o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti prosvjete i kulture koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni Zakon o umjetničkom obrazovanju Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi Zakon o ustanovama Zakon o zakladi Kultura nova Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara 2017-2018 Mediji, telekomunikacije i elektronske stvari
Zakon o Hrvatskoj izvještajnoj novinskoj agenciji Zakon o Hrvatskoj radioteleviziji Zakon o audiovizualnim djelatnostima Zakon o elektroničkim komunikacijama Zakon o elektroničkim medijima Zakon o elektroničkoj ispravi Zakon o elektroničkoj trgovini Zakon o elektroničkom novcu Zakon o elektroničkom potpisu Zakon o informacijskoj sigurnosti Zakon o informatičkoj djelatnosti Zakon o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga Zakon o medijima Zakon o mjerama za smanjenje troškova postavljanja elektroničkih komunikacijskih mreža velikih brzina Zakon o poštanskim uslugama Zakon o prestanku važenja Zakona o nadležnosti organa uprave u poslovima unošenja, raspačavanja i širenja inozemnih sredstava masovnog komuniciranja Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/93/EZ

Copyright © Ante Borić