Baza je ažurirana 01.12.2023. 

zaključno sa NN 141/23

Povezani zakoni

Unutarnji poslovi
Zakon o obradi biometrijskih podataka Ustav Republike Hrvatske Zakon o pravu na pristup informacijama Zakon o prebivalištu Zakon o privatnim detektivima Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/1148 Europskog parlamenta i vijeća od 20. lipnja 2019. o stavljanju na tržište i uporabi prekursora eksploziva te izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 98/2013 Zakon o pojednostavljenju razmjene podataka između tijela država članica Europske unije nadležnih za provedbu zakona Zakon o prijenosu i obradi podataka o putnicima u zračnom prometu Zakon o ispitivanju i žigosanju odnosno obilježavanju ručnog vatrenog oružja i municije Zakon o zaštiti osobnih podataka Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 258/2012 o provedbi članka 10. Protokola Ujedinjenih naroda o vatrenom oružju, utvrđivanju odobrenja za izvoz vatrenog oružja, mjera za uvoz i provoz vatrenog oružja, njegovih dijelova i komponenata i streljiva Zakon o osobnom imenu Zakon o hrvatskom državljanstvu Zakon o protuminskom djelovanju Zakon o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja Zakon o osobnoj iskaznici Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda Zakon o suzbijanju zlouporabe droga Zakon o državljanima država članica Europskog gospodarskog prostora i članovima njihovih obitelji Zakon o privatnoj zaštiti Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti Zakon o sigurnosnim provjerama Zakon o sustavu civilne zaštite Zakon o nadzoru prometa robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava Zakon o sigurnosno-obavještajnom sustavu Republike Hrvatske Zakon o policijskim poslovima i ovlastima Zakon o tajnosti podataka Zakon o kaznenom postupku Zakon o osobnom identifikacijskom broju Zakon o nabavi i posjedovanju oružja građana Zakon o sigurnosti prometa na cestama Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira Zakon o javnom okupljanju Zakon o sustavu domovinske sigurnosti Prekršajni zakon Zakon o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima Zakon o Zakladi policijske solidarnosti Zakon o putnim ispravama hrvatskih državljana Zakon o državnim službenicima Zakon o strancima Zakon o policiji Zakon o azilu Zakon o nadzoru državne granice

Copyright © Ante Borić