Baza je ažurirana 16.05.2022. 

zaključno sa NN 54/22

Povezani zakoni

More i brodovi
Zakon o Hrvatskom registru brodova Zakon o slatkovodnom ribarstvu Zakon o uređenju prava i obveza brodogradilišta u postupku restrukturiranja Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama Zakon o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu Pomorski zakonik 2011-2013 Zakon o Obalnoj straži Republike Hrvatske Pomorski zakonik 2013-2015 Zakon o morskom ribarstvu Zakon o Zajedničkom fondu rizika pomorskih brodarskih poduzeća prekomorske plovidbe Zakon o lučkim kapetanijama Zakon o Plovputu, Split Zakon o zaštiti prirode Zakon o akvakulturi Zakon o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka Zakon o hidrografskoj djelatnosti Zakon o zaštiti okoliša Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2017/352 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. veljače 2017. o uspostavi okvira za pružanje lučkih usluga i zajedničkih pravila o financijskoj transparentnosti luka Pomorski zakonik Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda Promet
Zakon o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu Zakon o žičarama Zakon o obveznim osiguranjima u prometu Zakon o zračnim lukama Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava Zakon o sigurnosti prometa na cestama Zakon o prijevozu opasnih tvari Zakon o željeznici Zakon o ugovorima o prijevozu u željezničkom prometu Zakon o cestama 2014-2014 Zakon o osnivanju Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu Zakon o inspekciji cestovnog prometa i cesta Zakon o biogorivima za prijevoz 2014-2018 Zakon o regulaciji tržišta željezničkih usluga i zaštiti prava putnika u željezničkom prijevozu Zakon o prijevozu u cestovnom prometu Zakon o Jadroliniji, Rijeka Zakon o kombiniranom prijevozu tereta Pomorski zakonik Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 181.2011 o pravima putnika u prijevozu autobusima Zakon o javnim cestama 2004-2011 Zakon o sigurnosti u željezničkom prometu Zakon o osnutku Hrvatske kontrole zračne plovidbe Zakon o Hrvatskom autoklubu Zakon o podjeli trgovačkog društva HŽ - Hrvatske željeznice d.o.o. Zakon o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu Zakon o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu Zakon o komunalnom gospodarstvu Prekršajni zakon Zakon o cestama Zakon o žičarama za prijevoz osoba 2014-2018 Zakon o obveznim i stvarnopravnim odnosima u zračnom prometu Zakon o promicanju čistih vozila u cestovnom prijevozu Zakon o Hrvatskoj komori inženjera tehnologije prometa i transporta

Copyright © Ante Borić