Baza je ažurirana 07.12.2018. zaključno sa NN 109/18

Povezani zakoni

Europska unija
Ustav Republike Hrvatske Zakon o Agenciji za mobilnost i programe Europske unije Zakon o azilu Zakon o izboru članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske Zakon o međunarodnim mjerama ograničavanja Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti Zakon o nadzoru robe s dvojnom namjenom Zakon o pravu državljana drugih država članica Europske unije u izborima za predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2015/2365 o transparentnosti transakcija financiranja vrijednosnih papira i ponovne uporabe Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2015/757 o praćenju emisija ugljikova dioksida iz pomorskog prometa, izvješćivanju o njima i njihovoj verifikaciji te o izmjeni Direktive 2009/16/EZ Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 517/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o fluoriranim stakleničkim plinovima i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 842/2006 Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 606.2013 o uzajamnom priznavanju zaštitnih mjera u građanskim stvarima Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 650.2012 Europskog Parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznavanju i izvršavanju odluka i prihvaćanju i izvršavanju javnih isprava u nasljednim stvarima i o uspostavi europske potvrde o Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 909/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o oboljšanju namire vrijednosnih papira u Europskoj uniji i o središnjim depozitorijima vrijednosnih papira te izmjeni direktiva 98/26/EZ i 2014/65/EU te Uredbe (E Zakon o provedbi carinskih propisa Europske unije Zakon o provedbi projekata međunarodne institucionalne suradnje Europske unije i projekata tehničke pomoći Zakon o provedbi uredbi Europske unije iz područja platnog prometa Zakon o provedbi uredbi Europske unije o Europskoj grupaciji za teritorijalnu suradnju Zakon o provedbi uredbi Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti Zakon o provedbi uredbi Europske unije u vezi s trgovinom ilegalno posječenim drvom i proizvodima od takvog drva Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija Zakon o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora Zakon o strancima Zakon o uslugama Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u razdoblju 2014-2020 Obrazovanje
Zakon o Agenciji za mobilnost i programe Europske unije Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje Zakon o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih Zakon o Hrvatskoj zakladi za znanost Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru Zakon o Leksikografskom zavodu Miroslav Krleža Zakon o Nacionalnoj zakladi za potporu učeničkom i studentskom standardu Zakon o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja Zakon o Nagradi Ivan Filipović Zakon o Pravosudnoj akademiji Zakon o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju Zakon o dokazivanju stečene školske spreme Zakon o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte Zakon o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu 2009-2014 Zakon o hrvatskim državnim nagradama za znanost Zakon o obavljanju studentskih poslova Zakon o obrazovanju odraslih Zakon o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju Zakon o osnivanju Sveučilišta u Dubrovniku Zakon o osnivanju Sveučilišta u Puli Zakon o osnivanju Sveučilišta u Slavonskom Brodu Zakon o osnivanju Sveučilišta u Zadru Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju Zakon o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija Zakon o prosvjetnoj inspekciji Zakon o pučkim otvorenim učilištima Zakon o strukovnom obrazovanju Zakon o tehničkoj kulturi Zakon o udžbenicima za osnovnu i srednju školu Zakon o umjetničkom obrazovanju Zakon o ustanovama Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Copyright © Ante Borić