Baza je ažurirana 24.03.2023. 

zaključno sa NN 30/23

Povezani zakoni

Obrazovanje
Zakon o osnivanju Sveučilišta u Slavonskom Brodu Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju Zakon o tehničkoj kulturi Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti 2019-2019 Zakon o Leksikografskom zavodu Miroslav Krleža Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti Zakon o osnivanju Sveučilišta u Puli Zakon o udžbenicima za osnovnu i srednju školu Zakon o Hrvatskoj zakladi za znanost Zakon o stručno-pedagoškom nadzoru Zakon o ustanovama Zakon o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija Zakon o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti prosvjete i kulture koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni Zakon o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju Zakon o strukovnom obrazovanju Zakon o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina Zakon o obavljanju studentskih poslova Zakon o Agenciji za mobilnost i programe Europske unije Zakon o Nagradi Ivan Filipović Zakon o priznavanju i vrednovanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi Zakon o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama Zakon o osnivanju Sveučilišta u Dubrovniku Zakon o Nacionalnoj zakladi za potporu učeničkom i studentskom standardu Zakon o osnivanju Sveučilišta u Zadru Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje Zakon o sanaciji studentskih centara Zakon o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu 2009-2014 Zakon o dokazivanju stečene školske spreme Zakon o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu Zakon o umjetničkom obrazovanju Zakon o prijenosu osnivačkih prava nad Sveučilištem Sjever na Republiku Hrvatsku Zakon o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti Zakon o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte Zakon o hrvatskim državnim nagradama za znanost Zakon o Pravosudnoj akademiji Zakon o pučkim otvorenim učilištima Zakon o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja Zakon o socijalnopedagoškoj djelatnosti Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru Zakon o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih Zakon o obrazovanju odraslih Zakon o prosvjetnoj inspekciji

Copyright © Ante Borić