Baza je ažurirana 17.09.2021. 

zaključno sa NN 100/21

Povezani zakoni

Energetika
Zakon o Centru za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija Zakon o Fondu za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško Zakon o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Zakon o biogorivima za prijevoz Zakon o biogorivima za prijevoz 2014-2018 Zakon o energetskoj učinkovitosti Zakon o energiji Zakon o geološkim istraživanjima Zakon o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika Zakon o koncesijama Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji Zakon o osnivanju Agencije za ugljikovodike Zakon o osnovama sigurnosti transporta naftovodima i plinovodima Zakon o privatizaciji INA - Industrije nafte d.d. Zakon o promicanju čistih vozila u cestovnom prijevozu Zakon o regulaciji energetskih djelatnosti Zakon o rudarstvu Zakon o sigurnosti pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika Zakon o terminalu za ukapljeni prirodni plin Zakon o tržištu električne energije Zakon o tržištu nafte i naftnih derivata Zakon o tržištu plina Zakon o tržištu toplinske energije Zakon o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja Promet
Pomorski zakonik Prekršajni zakon Zakon o Hrvatskoj komori inženjera tehnologije prometa i transporta Zakon o Hrvatskom autoklubu Zakon o Jadroliniji, Rijeka Zakon o biogorivima za prijevoz 2014-2018 Zakon o cestama Zakon o cestama 2014-2014 Zakon o inspekciji cestovnog prometa i cesta Zakon o javnim cestama 2004-2011 Zakon o kombiniranom prijevozu tereta Zakon o komunalnom gospodarstvu Zakon o obveznim i stvarnopravnim odnosima u zračnom prometu Zakon o obveznim osiguranjima u prometu Zakon o osnivanju Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu Zakon o osnutku Hrvatske kontrole zračne plovidbe Zakon o podjeli trgovačkog društva HŽ - Hrvatske željeznice d.o.o. Zakon o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu Zakon o prijevozu opasnih tvari Zakon o prijevozu u cestovnom prometu Zakon o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu Zakon o promicanju čistih vozila u cestovnom prijevozu Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 181.2011 o pravima putnika u prijevozu autobusima Zakon o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu Zakon o regulaciji tržišta željezničkih usluga i zaštiti prava putnika u željezničkom prijevozu Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava Zakon o sigurnosti prometa na cestama Zakon o sigurnosti u željezničkom prometu Zakon o ugovorima o prijevozu u željezničkom prometu Zakon o zračnim lukama Zakon o željeznici Zakon o žičarama Zakon o žičarama za prijevoz osoba 2014-2018

Copyright © Ante Borić