Baza je ažurirana 03.02.2023. 

zaključno sa NN 11/23

Povezani zakoni

Obiteljsko pravo
Zakon o privremenom uzdržavanju Zakon o zakladi 'Hrvatska za djecu' Obiteljski zakon Zakon o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 4.2009 o području nadležnosti, mjerodavnog prava, priznanja i izvršenja odluka te suradnji u stvarima koje se odnose na obveze uzdržavanja Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji Zakon o doplatku za djecu Zakon o pravobranitelju za djecu Zakon o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 2201.2003 o području nadležnosti, priznanja i izvršenja sudskih odluka u bračnim sporovima i u stvarima povezanim s roditeljskom skrbi Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama Zakon o provedbi Uredbe Vijeća (EU) 2019/1111 od 25. lipnja 2019. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju odluka u bračnim sporovima i u stvarima povezanima s roditeljskom odgovornošću te o međunarodnoj otmici djece Zakon o dadiljama Zakon o udomiteljstvu Zakon o suzbijanju diskriminacije Zakon o Centru za posebno skrbništvo Zakon o Nagradi za promicanje prava djeteta Zakon o životnom partnerstvu osoba istog spola Zakon o međunarodnom privatnom pravu Pravosudna tijela
Zakon o područjima i sjedištima sudova Zakon o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika Zakon o područjima i sjedištima državnih odvjetništava Zakon o Državnom sudbenom vijeću Zakon o sprječavanju sukoba interesa Zakon o državnom odvjetništvu Zakon o Državnoodvjetničkom vijeću Sudski poslovnik – pročišćeni tekst Zakon o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskog sabora Zakon o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu Zakon o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga Zakon o policiji Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske Zakon o sudovima 2011-2013 Ustavni zakon o suradnji Republike Hrvatske s Međunarodnim kaznenim sudom Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći Zakon o sudskim pristojbama Zakon o sudovima za mladež Zakon o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim pitanjima Zakon o sudovima Zakon o pravobranitelju za djecu Zakon o odvjetništvu Zakon o pučkom pravobranitelju Zakon o sudovima 2013-2018 Zakon o javnom bilježništvu Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina Zakon o policijskim poslovima i ovlastima

Copyright © Ante Borić