Baza je ažurirana 17.062024. 

zaključno sa NN 71/24

Povezani zakoni

Obiteljsko pravo
Zakon o Nagradi za promicanje prava djeteta Zakon o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 2201.2003 o području nadležnosti, priznanja i izvršenja sudskih odluka u bračnim sporovima i u stvarima povezanim s roditeljskom skrbi Zakon o doplatku za djecu Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji Zakon o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 4.2009 o području nadležnosti, mjerodavnog prava, priznanja i izvršenja odluka te suradnji u stvarima koje se odnose na obveze uzdržavanja Zakon o Centru za posebno skrbništvo Zakon o zakladi 'Hrvatska za djecu' Zakon o suzbijanju diskriminacije Zakon o dadiljama Zakon o pravobranitelju za djecu Zakon o životnom partnerstvu osoba istog spola Zakon o privremenom uzdržavanju Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama Obiteljski zakon Zakon o udomiteljstvu Obiteljski zakon 2020-2023 Zakon o međunarodnom privatnom pravu Zakon o provedbi Uredbe Vijeća (EU) 2019/1111 od 25. lipnja 2019. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju odluka u bračnim sporovima i u stvarima povezanima s roditeljskom odgovornošću te o međunarodnoj otmici djece Pravosudna tijela
Zakon o sudovima Zakon o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga Sudski poslovnik – pročišćeni tekst Zakon o područjima i sjedištima državnih odvjetništava Zakon o odvjetništvu Zakon o sudovima 2013-2018 Zakon o osnivanju Centra izvrsnosti za prikupljanje, obradu i analizu podataka iz otvorenih izvora Zakon o Državnom sudbenom vijeću Zakon o policiji Zakon o javnom bilježništvu Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske Zakon o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim pitanjima Zakon o pravobranitelju za djecu Zakon o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskog sabora Zakon o pučkom pravobranitelju Zakon o sudovima za mladež Zakon o policijskim poslovima i ovlastima Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći Zakon o područjima i sjedištima sudova Zakon o plaći i drugim​ materijalnim pravima pravosudnih dužnosnika Ustavni zakon o suradnji Republike Hrvatske s Međunarodnim kaznenim sudom Zakon o Državnoodvjetničkom vijeću Zakon o sprječavanju sukoba interesa Zakon o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu Zakon o sudovima 2011-2013 Zakon o sudskim pristojbama Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina Zakon o državnom odvjetništvu

Copyright © Ante Borić