Baza je ažurirana 24.06.2022. 

zaključno sa NN 71/22

Povezani zakoni

Razno
Zakon o pravu na pristup informacijama Zakon o Spomen-području Jasenovac Zakon o Hrvatskoj matici iseljenika Zakon o akreditaciji Zakon o računanju vremena Zakon o općoj sigurnosti proizvoda Zakon o osobnom imenu Zakon o udrugama Zakon o osobnom identifikacijskom broju Zakon o vodama Zakon o privatnim detektivima Zakon o poštanskim uslugama Zakon o zaštiti od buke Zakon o prestanku važenja Zakona o Nacionalnoj zakladi za potporu učeničkom i studentskom standardu Zakon o zračnom prometu Zakon o pravnom položaju vjerskih zajednica Zakon o Nacionalnoj zakladi za razvoj civilnog društva Zakon o zakladama i fundacijama Mediji, telekomunikacije i elektronske stvari
Zakon o elektroničkoj trgovini Zakon o Hrvatskoj izvještajnoj novinskoj agenciji Zakon o informatičkoj djelatnosti Zakon o medijima Zakon o elektroničkom novcu Zakon o elektroničkim komunikacijama Zakon o audiovizualnim djelatnostima Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/93/EZ Zakon o poštanskim uslugama Zakon o informacijskoj sigurnosti Zakon o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga Zakon o Hrvatskoj radioteleviziji Zakon o mjerama za smanjenje troškova postavljanja elektroničkih komunikacijskih mreža velikih brzina Zakon o prestanku važenja Zakona o nadležnosti organa uprave u poslovima unošenja, raspačavanja i širenja inozemnih sredstava masovnog komuniciranja Zakon o elektroničkoj ispravi Zakon o elektroničkim medijima

Copyright © Ante Borić