Baza je ažurirana 23.10.2021. 

zaključno sa NN 114/21

Povezani zakoni

Geodezija
Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka Zakon o cestama Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina Zakon o gradnji Zakon o građevinskoj inspekciji Zakon o komasaciji poljoprivrednog zemljišta Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju Zakon o naseljima Zakon o neprocijenjenom građevinskom zemljištu Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti Zakon o općem upravnom postupku Zakon o poljoprivrednom zemljištu Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje Zakon o prostornom uređenju Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija Zakon o vodama Zakon o šumama Zakon o željeznici Promet
Pomorski zakonik Prekršajni zakon Zakon o Hrvatskoj komori inženjera tehnologije prometa i transporta Zakon o Hrvatskom autoklubu Zakon o Jadroliniji, Rijeka Zakon o biogorivima za prijevoz 2014-2018 Zakon o cestama Zakon o cestama 2014-2014 Zakon o inspekciji cestovnog prometa i cesta Zakon o javnim cestama 2004-2011 Zakon o kombiniranom prijevozu tereta Zakon o komunalnom gospodarstvu Zakon o obveznim i stvarnopravnim odnosima u zračnom prometu Zakon o obveznim osiguranjima u prometu Zakon o osnivanju Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu Zakon o osnutku Hrvatske kontrole zračne plovidbe Zakon o podjeli trgovačkog društva HŽ - Hrvatske željeznice d.o.o. Zakon o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu Zakon o prijevozu opasnih tvari Zakon o prijevozu u cestovnom prometu Zakon o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu Zakon o promicanju čistih vozila u cestovnom prijevozu Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 181.2011 o pravima putnika u prijevozu autobusima Zakon o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu Zakon o regulaciji tržišta željezničkih usluga i zaštiti prava putnika u željezničkom prijevozu Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava Zakon o sigurnosti prometa na cestama Zakon o sigurnosti u željezničkom prometu Zakon o ugovorima o prijevozu u željezničkom prometu Zakon o zračnim lukama Zakon o željeznici Zakon o žičarama Zakon o žičarama za prijevoz osoba 2014-2018

Copyright © Ante Borić