Baza je ažurirana 21.05.2022. 

zaključno sa NN 56/22

Povezani zakoni

Geodezija
Zakon o općem upravnom postupku Zakon o željeznici Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina Zakon o šumama Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija Zakon o naseljima Zakon o poljoprivrednom zemljištu Zakon o prostornom uređenju Zakon o gradnji Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju Zakon o cestama Zakon o komasaciji poljoprivrednog zemljišta Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda Zakon o neprocijenjenom građevinskom zemljištu Zakon o vodama Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti Zakon o građevinskoj inspekciji Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje Promet
Zakon o prijevozu u cestovnom prometu Zakon o regulaciji tržišta željezničkih usluga i zaštiti prava putnika u željezničkom prijevozu Zakon o javnim cestama 2004-2011 Zakon o zračnim lukama Zakon o komunalnom gospodarstvu Zakon o Hrvatskom autoklubu Zakon o osnivanju Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu Zakon o cestama 2014-2014 Zakon o promicanju čistih vozila u cestovnom prijevozu Zakon o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu Zakon o prijevozu opasnih tvari Pomorski zakonik Zakon o cestama Zakon o obveznim i stvarnopravnim odnosima u zračnom prometu Zakon o obveznim osiguranjima u prometu Zakon o žičarama Zakon o ugovorima o prijevozu u željezničkom prometu Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 181.2011 o pravima putnika u prijevozu autobusima Zakon o žičarama za prijevoz osoba 2014-2018 Prekršajni zakon Zakon o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu Zakon o željeznici Zakon o kombiniranom prijevozu tereta Zakon o sigurnosti u željezničkom prometu Zakon o biogorivima za prijevoz 2014-2018 Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava Zakon o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu Zakon o podjeli trgovačkog društva HŽ - Hrvatske željeznice d.o.o. Zakon o inspekciji cestovnog prometa i cesta Zakon o sigurnosti prometa na cestama Zakon o Hrvatskoj komori inženjera tehnologije prometa i transporta Zakon o osnutku Hrvatske kontrole zračne plovidbe Zakon o Jadroliniji, Rijeka

Copyright © Ante Borić