Baza je ažurirana 24.06.2022. 

zaključno sa NN 71/22

Povezani zakoni

Nekretnine i gradnja
Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju Zakon o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina Zakon o subvencioniranju stambenih kredita Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina Zakon o građevinskoj inspekciji Zakon o stambenom potrošačkom kreditiranju Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje Zakon o najmu stanova Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade Zakon o društveno poticanoj stanogradnji Zakon o poljoprivrednom zemljištu Zakon o Projektu zaštite od poplava u slivu rijeke Kupe Zakon o komunalnom gospodarstvu Zakon o komasaciji Zakon o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske Zakon o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji Zakon o porezu na promet nekretnina Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina Zakon o igralištima za golf Zakon o zemljišnim knjigama Zakon o građevnim proizvodima Zakon o prostornom uređenju Zakon o neprocijenjenom građevinskom zemljištu Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti Zakon o gradnji Zakon o posredovanju u prometu nekretnina Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka Zakon o komasaciji poljoprivrednog zemljišta Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije Zakon o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja

Copyright © Ante Borić