Baza je ažurirana 28.02.2024. 

zaključno sa NN 22/24

Povezani zakoni

Nekretnine i gradnja
Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina Zakon o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji Zakon o upravljanju državnom imovinom Zakon o prostornom uređenju Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti Zakon o zemljišnim knjigama Zakon o subvencioniranju stambenih kredita Zakon o neprocijenjenom građevinskom zemljištu Zakon o igralištima za golf Zakon o komunalnom gospodarstvu Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama Zakon o komasaciji poljoprivrednog zemljišta Zakon o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije Zakon o društveno poticanoj stanogradnji Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka Zakon o gradnji Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje Zakon o stambenom potrošačkom kreditiranju Zakon o Projektu zaštite od poplava u slivu rijeke Kupe Zakon o poljoprivrednom zemljištu Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima Zakon o posredovanju u prometu nekretnina Zakon o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja Zakon o najmu stanova Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Zakon o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske Zakon o građevinskoj inspekciji Zakon o građevnim proizvodima Zakon o komasaciji Zakon o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina Zakon o porezu na promet nekretnina Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade

Copyright © Ante Borić