Baza je ažurirana 01.12.2023. 

zaključno sa NN 141/23

Povezani zakoni

Porezi i carine
Zakon o provedbi carinskog zakonodavstva Europske unije Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu Zakon o naplati poreznog duga fizičkih osoba Zakon o uvjetima za pružanje usluga carinskog zastupanja Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 2015-2016 Zakon o porezu na promet nekretnina Zakon o provedbi carinskih propisa Europske unije Pravilnik o porezu na dobit 2020 - pročišćeni tekst Zakon o računovodstvu 2016 Zakon o otpisu dugova fizičkim osobama Zakon o carinskoj tarifi Zakon o porezu na premije osiguranja od automobilske odgovornosti i premije kasko osiguranja cestovnih vozila Zakon o dodatnom porezu na dobit Zakon o proračunu Zakon o naplati dospjelih a nenaplaćenih poreza, carina, doprinosa i državnih jamstava Zakon o doprinosima 2014-2014 Carinski zakon 1999-2013 Zakon o lokalnim porezima Zakon o financijskom inspektoratu Republike Hrvatske Carinski zakonik EU Zakon o porezu na promet nekretnina 2011-2014 Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija Zakon o doprinosima Zakon o financijskoj policiji Pravilnik o doprinosima – pročišćeni tekst Zakon o naplati poreznog duga uzrokovanog gospodarskom krizom Zakon o provođenju Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske od 12. svibnja 1998 Zakon o posebnom porezu na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke Zakon o porezu na dohodak Zakon o trošarinama Zakon o računovodstvu Zakon o posebnom porezu kavu i bezalkoholna pića Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru Zakon o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke Zakon o fiskalnoj odgovornosti Zakon o transparentnosti tokova javnih sredstava Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost Zakon o osobnom identifikacijskom broju Zakon o olakšavanju uporabe financijskih i drugih informacija u svrhu sprječavanja, otkrivanja, istraživanja ili progona teških kaznenih djela Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Zakon o mjerama naplate poreznog duga uzrokovanoga gospodarskom krizom Zakon o carinskoj službi 2014-2016 Opći porezni zakon Zakon o poreznoj upravi Zakon o administrativnoj suradnji u području poreza Zakon o mehanizmima rješavanja poreznih sporova u Europskoj uniji Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu Zakon o carinskoj službi Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/1238 o paneuropskom osobnom mirovinskom proizvodu (PEPP) Zakon o posebnom porezu na motorna vozila Zakon o poreznom savjetništvu Zakon o porezu na dobit Zakon o dodatku na mirovine ostvarene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju Zakon o porezu na dodanu vrijednost Zakon o brdsko-planinskim područjima Zakon o igrama na sreću Zakon o porezu na dohodak 2014

Copyright © Ante Borić