Baza je ažurirana 28.02.2024. 

zaključno sa NN 22/24

Povezani zakoni

Obrazovanje
Zakon o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi Zakon o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti prosvjete i kulture koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni Zakon o strukovnom obrazovanju Zakon o dokazivanju stečene školske spreme Zakon o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti Zakon o osobnoj asistenciji Zakon o prijenosu osnivačkih prava nad Sveučilištem Sjever na Republiku Hrvatsku Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti Zakon o prosvjetnoj inspekciji Zakon o hrvatskim državnim nagradama za znanost Zakon o osnivanju Sveučilišta u Slavonskom Brodu Zakon o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama Zakon o osnivanju Sveučilišta u Dubrovniku Zakon o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih Zakon o socijalnopedagoškoj djelatnosti Zakon o Agenciji za mobilnost i programe Europske unije Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje Zakon o Nacionalnoj zakladi za potporu učeničkom i studentskom standardu Zakon o Pravosudnoj akademiji Zakon o obavljanju studentskih poslova Zakon o akademskom i stručnom nazivu i akademskom stupnju Zakon o sanaciji studentskih centara Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju Zakon o osnivanju Sveučilišta u Zadru Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti 2019-2019 Zakon o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu Zakon o priznavanju i vrednovanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija Zakon o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina Zakon o tehničkoj kulturi Zakon o pučkim otvorenim učilištima Zakon o stručno-pedagoškom nadzoru Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru Zakon o umjetničkom obrazovanju Zakon o ustanovama Zakon o osnivanju Sveučilišta u Puli Zakon o Hrvatskoj zakladi za znanost Zakon o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte Zakon o obrazovanju odraslih Zakon o Nagradi Ivan Filipović Zakon o Leksikografskom zavodu Miroslav Krleža

Copyright © Ante Borić