Baza je ažurirana 24.06.2022. 

zaključno sa NN 71/22

Povezani zakoni

Građansko pravo
Zakon o obveznim odnosima Zakon o interventnim mjerama u ovršnim i stečajnim postupcima za vrijeme trajanja posebnih okolnosti Zakon o parničnom postupku Zakon o koncesijama Zakon o prodaji stanova namijenjenih za nadstojnika stambene zgrade Zakon o potrošačkom kreditiranju Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora Zakon o vanparničnom postupku Ovršni zakon Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo Zakon o osiguranju Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 650.2012 Europskog Parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznavanju i izvršavanju odluka i prihvaćanju i izvršavanju javnih isprava u nasljednim stvarima i o uspostavi europske potvrde o Zakon o zakladama Zakon o obveznim i stvarnopravnim odnosima u zračnom prometu Stečajni zakon Zakon o obveznim osiguranjima u prometu Zakon o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim pitanjima Zakon o najmu stanova Zakon o leasingu Zakon o poljoprivrednom zemljištu Zakon o mirenju Zakon o nasljeđivanju Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine Zakon o mjenici Zakon o zemljišnim knjigama Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Zakon o kamatama Zakon o međunarodnom privatnom pravu Obiteljski zakon Zakon o posredovanju u prometu nekretnina Zakon o parničnom postupku 2011-2013 Zakon o javnobilježničkim pristojbama Nekretnine i gradnja
Zakon o Projektu zaštite od poplava u slivu rijeke Kupe Zakon o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja Zakon o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske Zakon o igralištima za golf Zakon o stambenom potrošačkom kreditiranju Zakon o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije Zakon o subvencioniranju stambenih kredita Zakon o društveno poticanoj stanogradnji Zakon o najmu stanova Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje Zakon o poljoprivrednom zemljištu Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina Zakon o komunalnom gospodarstvu Zakon o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina Zakon o komasaciji poljoprivrednog zemljišta Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade Zakon o porezu na promet nekretnina Zakon o neprocijenjenom građevinskom zemljištu Zakon o zemljišnim knjigama Zakon o komasaciji Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Zakon o prostornom uređenju Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka Zakon o građevinskoj inspekciji Zakon o posredovanju u prometu nekretnina Zakon o gradnji Zakon o građevnim proizvodima

Copyright © Ante Borić