Baza je ažurirana 14.062024. 

zaključno sa NN 70/24

Povezani zakoni

Građansko pravo
Obiteljski zakon Zakon o parničnom postupku Zakon o osiguranju Zakon o parničnom postupku 2011-2013 Zakon o prodaji stanova namijenjenih za nadstojnika stambene zgrade Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 650.2012 Europskog Parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznavanju i izvršavanju odluka i prihvaćanju i izvršavanju javnih isprava u nasljednim stvarima i o uspostavi europske potvrde o Zakon o obveznim i stvarnopravnim odnosima u zračnom prometu Zakon o javnobilježničkim pristojbama Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine Zakon o mjenici Zakon o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim pitanjima Zakon o poljoprivrednom zemljištu Zakon o nasljeđivanju Zakon o obveznim odnosima Zakon o kamatama Stečajni zakon Zakon o obveznim osiguranjima u prometu Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Zakon o zakladama Zakon o potrošačkom kreditiranju Zakon o zemljišnim knjigama Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo Zakon o izvanparničnom postupku Zakon o načinu izvršenja presuda Europskog suda za ljudska prava u skupini predmeta Statileo protiv Hrvatske (broj zahtjeva: 12027/10 i dr.) i Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-3242/2018 i dr Ovršni zakon Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora Zakon o mirnom rješavanju sporova Zakon o koncesijama Zakon o međunarodnom privatnom pravu Zakon o dostavi sudskih pismena Zakon o najmu stanova Zakon o interventnim mjerama u ovršnim i stečajnim postupcima za vrijeme trajanja posebnih okolnosti Zakon o posredovanju u prometu nekretnina Zakon o leasingu Nekretnine i gradnja
Zakon o komasaciji poljoprivrednog zemljišta Zakon o Projektu zaštite od poplava u slivu rijeke Kupe Zakon o porezu na promet nekretnina Zakon o stambenom potrošačkom kreditiranju Zakon o subvencioniranju stambenih kredita Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina Zakon o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima Zakon o poljoprivrednom zemljištu Zakon o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja Zakon o igralištima za golf Zakon o komasaciji Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti Zakon o građevnim proizvodima Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka Zakon o gradnji Zakon o upravljanju državnom imovinom Zakon o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Zakon o prostornom uređenju Zakon o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina Zakon o zemljišnim knjigama Zakon o društveno poticanoj stanogradnji Zakon o građevinskoj inspekciji Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama Zakon o neprocijenjenom građevinskom zemljištu Zakon o komunalnom gospodarstvu Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije Zakon o najmu stanova Zakon o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina Zakon o posredovanju u prometu nekretnina Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje

Copyright © Ante Borić