Povezani zakoni

Obrazovanje
Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti Zakon o priznavanju i vrednovanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju Zakon o Nacionalnoj zakladi za potporu učeničkom i studentskom standardu Zakon o strukovnom obrazovanju Zakon o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti prosvjete i kulture koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni Zakon o obrazovanju odraslih Zakon o dokazivanju stečene školske spreme Zakon o Nagradi Ivan Filipović Zakon o sanaciji studentskih centara Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti 2019-2019 Zakon o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih Zakon o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte Zakon o Leksikografskom zavodu Miroslav Krleža Zakon o osobnoj asistenciji Zakon o obavljanju studentskih poslova Zakon o osnivanju Sveučilišta u Slavonskom Brodu Zakon o osnivanju Sveučilišta u Dubrovniku Zakon o prijenosu osnivačkih prava nad Sveučilištem Sjever na Republiku Hrvatsku Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi Zakon o Hrvatskoj zakladi za znanost Zakon o akademskom i stručnom nazivu i akademskom stupnju Zakon o ustanovama Zakon o stručno-pedagoškom nadzoru Zakon o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama Zakon o prosvjetnoj inspekciji Zakon o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti Zakon o Pravosudnoj akademiji Zakon o tehničkoj kulturi Zakon o socijalnopedagoškoj djelatnosti Zakon o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja Zakon o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu Zakon o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje Zakon o hrvatskim državnim nagradama za znanost Zakon o osnivanju Sveučilišta u Puli Zakon o pučkim otvorenim učilištima Zakon o osnivanju Sveučilišta u Zadru Zakon o umjetničkom obrazovanju Zakon o Agenciji za mobilnost i programe Europske unije Kultura i umjetnost
Zakon o veterinarstvu Zakon o Nagradi Vladimir Nazor Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara Zakon o evidenciji znanstvene, kulturne, prosvjetne, tehničke suradnje s inozemstvom Zakon o Muzejima Ivana Meštrovića Zakon o ustanovama Zakon o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti prosvjete i kulture koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni Zakon o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti Zakon o obnovi spomeničke cjeline Dubrovnika i drugih nepokretnih kulturnih dobara u okolici Dubrovnika Zakon o audiovizualnim djelatnostima Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi Zakon o dodjeljivanju stalnih novčanih nadoknada zaslužnim osobama Zakon o hrvatskom jeziku Zakon o zakladi Kultura nova Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti Zakon o muzejima Zakon o kazalištima Zakon o umjetničkom obrazovanju Zakon o ovlaštenju Vlade Republike Hrvatske za donošenje uredbe o uređivanju određenih pitanja u obavljanju zaštite spomenika kulture, knjižničarske i muzejske djelatnosti Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi Zakon o arhivskom gradivu i arhivima Zakon o kulturnim vijećima

Copyright © Ante Borić