Baza je ažurirana 30.06.2022. 

zaključno sa NN 74/22

Povezani zakoni

Građansko pravo
Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine Zakon o koncesijama Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora Zakon o mjenici Zakon o nasljeđivanju Zakon o prodaji stanova namijenjenih za nadstojnika stambene zgrade Zakon o najmu stanova Zakon o kamatama Zakon o zakladama Zakon o parničnom postupku Zakon o mirenju Zakon o posredovanju u prometu nekretnina Zakon o obveznim odnosima Ovršni zakon Zakon o potrošačkom kreditiranju Zakon o vanparničnom postupku Obiteljski zakon Zakon o poljoprivrednom zemljištu Zakon o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim pitanjima Zakon o javnobilježničkim pristojbama Zakon o osiguranju Zakon o obveznim i stvarnopravnim odnosima u zračnom prometu Stečajni zakon Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo Zakon o obveznim osiguranjima u prometu Zakon o parničnom postupku 2011-2013 Zakon o zemljišnim knjigama Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 650.2012 Europskog Parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznavanju i izvršavanju odluka i prihvaćanju i izvršavanju javnih isprava u nasljednim stvarima i o uspostavi europske potvrde o Zakon o interventnim mjerama u ovršnim i stečajnim postupcima za vrijeme trajanja posebnih okolnosti Zakon o međunarodnom privatnom pravu Zakon o leasingu Promet
Zakon o sigurnosti u željezničkom prometu Zakon o Hrvatskoj komori inženjera tehnologije prometa i transporta Zakon o cestama 2014-2014 Prekršajni zakon Zakon o ugovorima o prijevozu u željezničkom prometu Zakon o inspekciji cestovnog prometa i cesta Zakon o Jadroliniji, Rijeka Zakon o sigurnosti prometa na cestama Zakon o žičarama za prijevoz osoba 2014-2018 Zakon o žičarama Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava Zakon o biogorivima za prijevoz 2014-2018 Zakon o željeznici Zakon o kombiniranom prijevozu tereta Zakon o promicanju čistih vozila u cestovnom prijevozu Zakon o cestama Zakon o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu Pomorski zakonik Zakon o osnivanju Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 181.2011 o pravima putnika u prijevozu autobusima Zakon o obveznim i stvarnopravnim odnosima u zračnom prometu Zakon o prijevozu opasnih tvari Zakon o zračnim lukama Zakon o obveznim osiguranjima u prometu Zakon o Hrvatskom autoklubu Zakon o komunalnom gospodarstvu Zakon o prijevozu u cestovnom prometu Zakon o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu Zakon o podjeli trgovačkog društva HŽ - Hrvatske željeznice d.o.o. Zakon o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu Zakon o regulaciji tržišta željezničkih usluga i zaštiti prava putnika u željezničkom prijevozu Zakon o javnim cestama 2004-2011 Zakon o osnutku Hrvatske kontrole zračne plovidbe

Copyright © Ante Borić