Baza je ažurirana 27.03.2023. 

zaključno sa NN 32/23

Povezani zakoni

Promet
Zakon o sigurnosti u željezničkom prometu Zakon o prijevozu opasnih tvari Zakon o Hrvatskoj komori inženjera tehnologije prometa i transporta Zakon o inspekciji cestovnog prometa i cesta Prekršajni zakon Zakon o žičarama Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava Zakon o osnivanju Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu Zakon o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu Zakon o promicanju čistih vozila u cestovnom prijevozu Zakon o regulaciji tržišta željezničkih usluga i zaštiti prava putnika u željezničkom prijevozu Zakon o prijevozu u cestovnom prometu Zakon o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu Zakon o zračnim lukama Zakon o Hrvatskom autoklubu Zakon o podjeli trgovačkog društva HŽ - Hrvatske željeznice d.o.o. Zakon o osnutku Hrvatske kontrole zračne plovidbe Zakon o komunalnom gospodarstvu Zakon o ugovorima o prijevozu u željezničkom prometu Pomorski zakonik Zakon o obveznim osiguranjima u prometu Zakon o kombiniranom prijevozu tereta Zakon o cestama Zakon o željeznici Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 181.2011 o pravima putnika u prijevozu autobusima Zakon o obveznim i stvarnopravnim odnosima u zračnom prometu Zakon o Jadroliniji, Rijeka Zakon o sigurnosti prometa na cestama Zakon o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu Građansko pravo
Zakon o obveznim odnosima Zakon o međunarodnom privatnom pravu Ovršni zakon Zakon o parničnom postupku Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo Zakon o leasingu Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine Zakon o javnobilježničkim pristojbama Zakon o najmu stanova Zakon o zemljišnim knjigama Zakon o prodaji stanova namijenjenih za nadstojnika stambene zgrade Stečajni zakon Zakon o mirenju Zakon o zakladama Zakon o poljoprivrednom zemljištu Zakon o parničnom postupku 2011-2013 Zakon o kamatama Zakon o nasljeđivanju Zakon o posredovanju u prometu nekretnina Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 650.2012 Europskog Parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznavanju i izvršavanju odluka i prihvaćanju i izvršavanju javnih isprava u nasljednim stvarima i o uspostavi europske potvrde o Zakon o osiguranju Zakon o interventnim mjerama u ovršnim i stečajnim postupcima za vrijeme trajanja posebnih okolnosti Zakon o obveznim osiguranjima u prometu Obiteljski zakon Zakon o koncesijama Zakon o mjenici Zakon o potrošačkom kreditiranju Zakon o obveznim i stvarnopravnim odnosima u zračnom prometu Zakon o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim pitanjima Zakon o vanparničnom postupku

Copyright © Ante Borić