Baza je ažurirana 24.06.2022. 

zaključno sa NN 71/22

Povezani zakoni

Promet
Zakon o javnim cestama 2004-2011 Zakon o podjeli trgovačkog društva HŽ - Hrvatske željeznice d.o.o. Zakon o inspekciji cestovnog prometa i cesta Zakon o sigurnosti u željezničkom prometu Zakon o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu Zakon o Hrvatskom autoklubu Zakon o osnutku Hrvatske kontrole zračne plovidbe Zakon o promicanju čistih vozila u cestovnom prijevozu Zakon o regulaciji tržišta željezničkih usluga i zaštiti prava putnika u željezničkom prijevozu Zakon o cestama 2014-2014 Zakon o Hrvatskoj komori inženjera tehnologije prometa i transporta Zakon o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu Zakon o biogorivima za prijevoz 2014-2018 Zakon o zračnim lukama Zakon o željeznici Zakon o žičarama za prijevoz osoba 2014-2018 Zakon o komunalnom gospodarstvu Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 181.2011 o pravima putnika u prijevozu autobusima Zakon o obveznim osiguranjima u prometu Zakon o sigurnosti prometa na cestama Zakon o prijevozu opasnih tvari Zakon o osnivanju Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu Zakon o obveznim i stvarnopravnim odnosima u zračnom prometu Zakon o cestama Pomorski zakonik Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava Zakon o ugovorima o prijevozu u željezničkom prometu Prekršajni zakon Zakon o žičarama Zakon o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu Zakon o kombiniranom prijevozu tereta Zakon o Jadroliniji, Rijeka Zakon o prijevozu u cestovnom prometu

Copyright © Ante Borić