Baza je ažurirana 28.02.2024. 

zaključno sa NN 22/24

Povezani zakoni

Nekretnine i gradnja
Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade Zakon o porezu na promet nekretnina Zakon o najmu stanova Zakon o stambenom potrošačkom kreditiranju Zakon o prostornom uređenju Zakon o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina Zakon o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina Zakon o komunalnom gospodarstvu Zakon o građevnim proizvodima Zakon o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji Zakon o komasaciji Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Zakon o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja Zakon o zemljišnim knjigama Zakon o igralištima za golf Zakon o gradnji Zakon o posredovanju u prometu nekretnina Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina Zakon o Projektu zaštite od poplava u slivu rijeke Kupe Zakon o građevinskoj inspekciji Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti Zakon o neprocijenjenom građevinskom zemljištu Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje Zakon o poljoprivrednom zemljištu Zakon o upravljanju državnom imovinom Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije Zakon o subvencioniranju stambenih kredita Zakon o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske Zakon o društveno poticanoj stanogradnji Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka Zakon o komasaciji poljoprivrednog zemljišta Građansko pravo
Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora Zakon o potrošačkom kreditiranju Zakon o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim pitanjima Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine Zakon o mirnom rješavanju sporova Zakon o kamatama Zakon o parničnom postupku 2011-2013 Zakon o najmu stanova Ovršni zakon Zakon o mjenici Zakon o koncesijama Zakon o leasingu Zakon o obveznim odnosima Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Zakon o nasljeđivanju Zakon o zemljišnim knjigama Zakon o javnobilježničkim pristojbama Obiteljski zakon Zakon o posredovanju u prometu nekretnina Zakon o interventnim mjerama u ovršnim i stečajnim postupcima za vrijeme trajanja posebnih okolnosti Zakon o međunarodnom privatnom pravu Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 650.2012 Europskog Parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznavanju i izvršavanju odluka i prihvaćanju i izvršavanju javnih isprava u nasljednim stvarima i o uspostavi europske potvrde o Zakon o zakladama Zakon o parničnom postupku Stečajni zakon Zakon o obveznim i stvarnopravnim odnosima u zračnom prometu Zakon o poljoprivrednom zemljištu Zakon o osiguranju Zakon o obveznim osiguranjima u prometu Zakon o izvanparničnom postupku Zakon o prodaji stanova namijenjenih za nadstojnika stambene zgrade Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo

Copyright © Ante Borić