Baza je ažurirana 19.08.2022. 

zaključno sa NN 90/22

Zanimljivi linkovi

  • Uredba (EU) 2019/2088 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. studenoga 2019. o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga
  • Uredba (EU) 2020/852 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. lipnja 2020. o uspostavi okvira za olakšavanje održivih ulaganja i izmjeni Uredbe (EU) 2019/2088
  • HANFA

Copyright © Ante Borić