Baza je ažurirana 18.09.2021. 

zaključno sa NN 101/21

Rezultati pretrage - sudska praksa

Kzz 11/17 Vrhovni sud Republike Hrvatske Gž-222/16 Županijski sud u Zadru Povrv-441/16 Trgovački sud u Varaždinu Gž-918/18 Županijski sud u Zadru Gž-3828/16 Županijski sud u Splitu Rev-x 1171/2017-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske Gž-3579/15 Županijski sud u Splitu Gž R-553/2018 Županijski sud u Splitu Gž-227/18 Županijski sud u Zadru Gž-1019/2019-2 Županijski sud u Splitu Kž 113/16 Vrhovni sud Republike Hrvatske Gž-628/16 Županijski sud u Zadru Gž-3339/2017 Županijski sud u Splitu Gž-441/2018 Županijski sud u Rijeci Gž-3419/2016 Županijski sud u Splitu Gž-2139/2018-2 Županijski sud u Rijeci Gž-1092/18-2 Županijski sud u Zadru Gž-1336/2018 Županijski sud u Splitu Gž-117/2019-2 Županijski sud u Zadru Gž-1741/17 Županijski sud u Splitu Gž Zk-225/2019 Županijski sud u Splitu Gž-1592/15 Županijski sud u Varaždinu Kž–432/2017 Županijski sud u Puli – Pola Gž Ovr-1074/2015 Županijski sud u Splitu Pž-4384/2014 Visoki trgovački sud Republike Hrvatske Gž Ovr-190/19-2 Županijski sud u Zadru Gž R-602/2017 Županijski sud u Splitu Gž-459/19-2 Županijski sud u Zadru Gž-599/2018-2 Županijski sud u Bjelovaru Kž 634/13 Vrhovni sud Republike Hrvatske Revr 864/2017-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske Gž-598/2019-2 Županijski sud u Varaždinu – Stalna služba u Koprivnici Gž-3176/15 Županijski sud u Splitu Gž R-473/2017-3 Županijski sud u Rijeci Gžri-71/15 Županijski sud u Splitu Gž Ovr-95/2019-2 Županijski sud u Splitu Gž-191/2018 Županijski sud u Sisku Gž-1038/19-2 Županijski sud u Zadru Pnš-333/13 Općinski sud u Splitu Pr-30/16 Općinski sud u Čakovcu Kž 350/2018-4 Vrhovni sud Republike Hrvatske Gž-3356/2017 Županijski sud u Splitu Gž-1037/2015 Županijski sud u Splitu Kž 655/16 Vrhovni sud Republike Hrvatske Rev-x 1215/2017-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske Gž R-274/2017-2 Županijski sud u Osijeku Kž 629/2017 Vrhovni sud Republike Hrvatske Kž-324/2016 Županijski sud u Bjelovaru Gž-1219/2016 Županijski sud u Splitu Gž-1219/2016 Županijski sud u Splitu

Copyright © Ante Borić